luovuus × opetuksen laatu × oppimistyylit × tilat ja oppiminen ×