Kevään 2019 ITK-webinaarit

 

ITK-webinaareissa virittäydytään ITK-juhlakonferenssin tunnelmaan.

 

Webinaaritallenteet on kerätty YouTube-soittolistalle - tulevien webinaarien aikataulut löydät ITK-webinaarit-sivulta

 

Kehittäjäopettajat digiosaajina

 

12.3.2019

 

Tanja Jurvanen (UTU), Ilmari Hannula (HY) ja Satu Piispa-Hakala (UEF)

 

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen käyneitä tai niissä parhaillaan opiskelevia on liki sata. Jokaisella heistä on yhteys yliopistoon ja tuoreimpaan digipedagogiseen tutkimukseen sekä koulutuksen ja opetuksen kenttään oman työn ja koulutukseen kuuluvan kehittämishankkeen kautta. Hankkeet lähtevät aina kentän tarpeista. Organisaatiot eli kunnat ja koulut hyötyvät erikoistumiskoulutuksesta laajasti. Moni koulutettava on siirtynyt omassa organisaatiossaan asiantuntijatehtäviin.
Hyöty tulee muun muassa siitä, että yhteys digipedagogiseen tutkimukseen säilyy koulutusverkoston kautta ja vuorovaikutus saa kasvuvoimaa käytännön kentän tuntemuksesta. Ei ole ihan pikku juttu, että voi sparrata kehittämisajatuksiaan maantieteellisestikin
kattavan verkoston kanssa!

 

TE-MA syvenee sykleittäin

  

12.3.2019

 

Pia Niemelä

 

Tekeillä oleva Matikka-MOOC tarjoaa digihöystettyä matematiikan materiaalia – teemansa mukaisesti TE tekniikkaa ja MA matematiikkaa.

 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan opetussuunnitelman mukaista kertaavaa sisältöä yläkoulun päättäville oppilaille ja toisessa vaiheessa täydennyskoulutusta opettajille, sekä MOOC-muotoisena että lähiopetuksena. Opettajien MOOCissa käydään läpi erilaisia didaktisia menetelmiä käänteiseen oppimiseen liittyen, fokus on erityisesti käsitteissä ja johdonmukaisessa kokonaiskuvan rakentumisessa. Lisäksi opettajille suunnatulla kurssilla perehdytään matematiikan oppimisvaikeuksiin ja niiden selättämiseen, missä pääpaino on lukukäsitteen ja algebrallisen hahmottamisen vahvistamisessa. Kurssilla algoritminen ja looginen ajattelu tulevat tutuksi, kun ohjelmointiopetuksen puolelta tutut tehtävätyypit täydentävät matematiikan tehtäviä. Messuilla myynnissä yläkoulun matematiikan kertaava opetusjuliste.

 

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

 

12.3.2019

 

Kaisa Honkonen & Erkki Kaila

 

 

Digitaalinen peruskoulu 2016 – 2018: Osa 2: Opettajat ja oppilaat

 

5.3.2019

 

Erika Tanhua-Piiroinen, Suvi-Sadetta Kaarakainen ja Jarmo Viteli

 

Vuosina 2016–2018 toteutettu Digiajan peruskoulu -hanke selvitti oppimisen ja opettamisen käytäntöjä digitalisaation näkökulmasta: oppilaitosorganisaatioiden digitaalisten teknologioiden käyttöä ja hyödyntämisvalmiuksia, uusien oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä sekä digitaalisen osaamisen tasoa. Lisäksi hanke arvioi hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa. Selvitystyön kohderyhmiä olivat perusopetuksen koulujen rehtorit, opettajat ja oppilaat.

  

Aikuisten perustaitoihin vahvistusta verkossa

 

5.3.2019

 

Tiia Rautiala-Rantanen ja Anne Rongas

 

Työelämä muuttuu, työurat katkeavat, uudelleenkouluttautuminen vaatii uusia taitoja ja pelkkä oma arkinen elämä asiointeineen ja harrastuksineen haastaa. Aikuisten perusosaamista mitannut kansainvälinen PIAAC-selvitys osoitti, että suomalaisten aikuisten perusosaamiset ovat hyvällä tasolla, mutta osaamisissa on suuria eroja. Vanhakin koira oppii, kun saa sopivaa tukea. Esittelemme toisen asteen opintoihin siirtymistä tukevaa, aikuisille suunnattua perustaitojen vahvistamisen toimintamallia.

  

Tekoäly ja ihmisen oppiminen

 

5.3.2019

 

Teemu Leinonen

 

Tekoäly määritellään usein koneen toiminnaksi joka muistuttaa ihmisen mieltä ja sen ohjaamaa toimintaa. Toisaalta tekoälyksi kutsutaan usein paradoksaalisesti kaikkea sellaista ihmisen älykkyyttä mihin kone ei pysty. Miten entistä älykkäämmät koneet voivat auttaa ihmistä oppimisessa? Tulisiko kasvatuksen ja oppimisen ammattilaisten olla kiinnostuneita myös koneiden oppimisesta?

 

Digitaalinen peruskoulu 2016 – 2018: Osa 1: Rehtorit ja Opettajat

 

26.2.2019

 

Erika Tanhua-Piiroinen, Suvi-Sadetta Kaarakainen ja Jarmo Viteli

 

Vuosina 2016–2018 toteutettu Digiajan peruskoulu -hanke selvitti oppimisen ja opettamisen käytäntöjä digitalisaation näkökulmasta: oppilaitosorganisaatioiden digitaalisten teknologioiden käyttöä ja hyödyntämisvalmiuksia, uusien oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä sekä digitaalisen osaamisen tasoa. Lisäksi hanke arvioi hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa. Selvitystyön kohderyhmiä olivat perusopetuksen koulujen rehtorit, opettajat ja oppilaat.

 

Papert ja Resnick: Teknologian pedagogiset ydinajatukset MIT:stä

 

26.2.2019

 

Tapani Saarinen, Ph.D.
Eurooppa-koulu, Brysseli

 

Seymour Papert alkoi jo 1960-luvulla Yhdysvalloissa kehittämään lapsille omaa tietokoneiden ohjelmointikieltä. Papert oli sekä Jean Piaget'n että Marvin Minskyn työtoveri, joka yhdisti pedagogisessa ajattelussaan konstruktivismin ja tekoälyn. Tämä esitys pureutuu MIT:ssä vaikuttaneen Papertin sekä hänen oppilaidensa, kuten Mitch Resnickin, pedagogisiin ydinajatuksiin oppimisesta tietokoneiden aikakaudella.

 

STEAM-opinpolku

 

26.2.2019

 

Arto Niva

 

Oulussa on alettu kuuden koulun sekä Oulun yliopiston FabLabin yhteistyönä kokoamaan mallinnusta STEAM-opinpolulle perusopetukseen. Webinaarissa kerrotaan, miten työ on lähtenyt liikkeelle ja mitä on jatkossa suunnitelmissa.

  

Chattibotit nettilukiolaisen apuna

 

19.2.2019

 

Kari A. Hintikka

 

Chattibotit ovat nopeasti yleistyvä tapa jäsentää opiskelijalle laajoja sisältökokonaisuuksia sekä vastata täsmäkysymyksiin. Otavian bottipiloteista on saatu alustavasti erittäin hyviä kokemuksia. Opiskelijat eivät koe että verkko-ohjaajien ja opettajien läsnäolo olisi muuttuneet itsepalveluksi, vaan että botin kanssa asioita voi oppia jopa paremmin kuin perinteisessä digioppimateriaalilla tai oppailla.

 

Esitysdiat

 

Valtakunnallinen avointen oppimateriaalien palvelu jatkuvaan oppimiseen

 

19.2.2019

 

Anna Lindfors

 

Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen – yhteishanke käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa loppusyksystä 2018. Tässä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen koordinoimassa hankkeessa tehdään valtakunnallista, kaikille koulutusasteille suunnattua, avointen oppimateriaalien palvelua. Palvelu edistää avointen oppimateriaalien löydettävyyttä ja käytettävyyttä opettajien ja oppijoiden arjessa kokoamalla avoimia oppimateriaaleja ja toimimana säilytyspaikkana julkisin varoin tuotetuille avoimille oppimateriaaleille. Esittelemme webinaarissa tämän käyttäjille vuonna 2019 avoimeksi tulevan palvelun ja kutsumme osallistujat mukaan vaikuttamaan lopputuotokseen.

 

Laajennettu todellisuus opetuksessa - ei teknologia, vaan pedagogia edellä

 

12.2.2019

 

Antti Lähtevänoja

 

Esityksessä tuodaan esille laajennetun todellisuuden opetuskäytön nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Esityksessä pohditaan mm. mitä uutta laajennettu todellisuus mahdollisesti tuo opetukseen ja miksi siihen kannattaa suhtautua myös kriittisesti.

 

Empatiaa ja kestävää kehitystä Lyftan avulla

 

12.2.2019

 

Katri Meriläinen

 

Lyfta on immersiivinen oppimisympäristö, jonka avulla oppilaat voivat tutustua erilaisiin ihmisiin ja heidän tarinoihinsa ympäri maailmaa. Lyftan avulla voi oppia ja opettaa mm. toisen asemaan asettumisen taitoja, YK:n kestävän kehityksen taitoja ja OPSin mukaisia laaja-alaisen osaamisen taitoja. Upeat monimediatarinankerronnalliset sisällöt hyödyntävät 360°-panoraamakuvia, lyhytelokuvia, virtuaalitodellisuutta ja kuvatarinoita. Lisäksi Lyfta-kokonaisuuteen kuuluu laaja opettajan materiaali, joka rakentuu uuden opetussuunnitelman periaatteille ja sisällöille.

 

Webinaari antaa osallistujille yleiskuvan Lyftan mahdollisuuksista, ja tarjoaa tilaisuuden inspiroitua, oppia ja esittää kysymyksiä. ITK-päivillä Lyfta tarjoaa myös syventävän työpajan - täysin ilmaiseksi. Lämpimästi tervetuloa molempiin!

 

Edukata - koulun muutosjohtaminen osallistavalla muotoilulla

 

5.2.2019

 

Katri Lehtovaara

 

Esityksessä luodaan katsaus, miten Edukata-mallin avulla tuetaan yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämistä muotoilun menetelmin. Avaamme, miten malli osallistaa prosessiin oppilaat ja opettajat ja auttaa siten muutostavoitteen määrittelyssä ja saavuttamisessa. Kerromme myös, kuinka mallia on käytetty 15 koulun johtoryhmän täydennyskoulutuksessa kuluvana lukuvuonna ja minkälaisia kokemuksia olemme siitä saaneet. Edukata on opetussektorille kehitetty tulevaisuussuuntaunut osallistavan muotoilun malli, joka on avoimesti lisensoitu ja siten kaikkien käytettävissä.

 

Onnistunut oppilaitosrakennushanke

 

5.2.2019

 

Niko Eskelinen

 

Edutaito Oy järjestää ITK-konrefenssissä Onnistunut oppilaitosrakennushanke -työpajan. Webinaarissa käydään läpi työpajan sisältöä ja oppilaitosrakennushankkeen eri vaiheita. Webinaari sopii kaikille jotka ovat suunnittelemassa, aloittamassa tai tekemässä oppilaitosrakennushanketta.

   

Mitä tutkimusnäyttö kertoo opetusteknogian yhteydestä oppimistuloksiin kouluissa?

 

29.1.2019

 

Antti Syvänen, Tampereen yliopisto

 

Antin blogikirjoitus DigiKilta-hankkeen sivuilla: DigiKilta-selvitys: digitaalisilla ratkaisuilla saadut oppimistulokset

 

Teacher professional development with a wow-factor

 

29.1.2019

  

Riina Vuorikari

 

This webinar presents a study that looks at innovative and emerging practices in teacher professional development and in other forms of professional learning. We first give an outlook into the Inventory which collected 30 examples from various counties and then drill down to discuss various innovative aspects that emerge from these practices. The initiatives are spearheaded both by education authorities and 3rd party providers (e.g. actors from not-for-profit associations to corporate responsibility programmes, philanthropy and micro-entrepreneurs, but also volunteering individuals).

 

The main goal of the study is to inspire and support those who plan and design policies and provision of teacher professional development and professional learning to make activities more relevant to teachers and to eliminate the barriers that teachers say hinder them from participating in such activities today.

 

The first part of the study is available at: https://europa.eu/!fm67Mn

 

Esitysdiat

 

 Syksyn 2018 ITK-webinaarit

 

 Digiajan oppilaat - pitäisikö kirjat polttaa vai kännykät kieltää?

30.10.2018

 

Erika Tanhua-Piiroinen, Tampereen yliopisto

 

Poimintoja Oppika-kyselyn tuloksista. Miten ala- ja yläkoulun oppilaat ovat arvioineet teknologian käyttöään koulussa ja kokonaisuudessaan? Entä miten he suhtautuvat teknologiaan erilaisissa oppimistilanteissa?

 

Oppimisanalytiikka: mahdollisuuksia, käytäntöä ja tulevaisuuden näkymiä

30.10.2018

 

Leena Vainio, Anne Rongas & Ville Venäläinen

 

Tilannekatsaus tutoropettajatoimintaan

25.10.2018

 

Sami Heino, Hämeenlinna

Mari Petrelius, Joensuu

 

Tekoäly koulutuksessa on kuin teiniseksi - kaikki siitä puhuvat, mutta kukaan ei tiedä mitä se oikeasti on

25.10.2018

 

Harri Ketamo, HEADAI
Topi Litmanen, CLANED

 

Kaikki voittaa - innovaatioalusta koulun, opetusteknologiayritysten ja yliopistoyhteistyön mahdollistajana

16.10.2018

 

Niko Lindholm, Forum Virium & Jaakko Vuorio, Tampereen yliopisto

 

Esittelyssä caset Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta.

 

Peleillä uutta sykettä matematiikan opetukseen

9.10.2018

 
Kristian Kiili, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Esittelyssä TUT Game Lab -palvelu: käyttöönotto, nykyinen sisältötarjonta, palvelun tuottama analytiikka ja mitä ollaan kehittelemässä lisää.

 

Muutos on mahdollisuus - ITK:n call for papers on käynnistynyt

9.10.2018

 
Jarmo Viteli & Anne Rongas

 

ITK juhlii railakkaasti 30:ttä kertaa ja toivoo sinun olevan mukana juhlimassa. Tule kuulemaan, miten teet onnistuneen esitysehdotuksen kevään 2019 ITK-juhlakonferenssiin.