ITK-webinaaritallenteet

 
 

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon!

ITK-webinaari 14.3.2023

Matleena Laakso

Digipedagogiikan täydennyskoulutuksissa yhteiset webinaarit usein rytmittävät opiskelua. Tässä esityksessä avaan hyväksi todettuja käytäntöjä kokeneen kouluttajan näkökulmasta. Esillä on mm. luottamuksellisen ilmapiirin luominen, osallistujien toiveiden huomioiminen ja verkon sovellusten hyödyntäminen. Oppimateriaalien avoin jakaminen auttaa ohjaustyössä ja toimii hyvänä apuna markkinoinnissa. Esittelen webinaarissa omia kokemuksia ja nostan esiin osallistujien palautteita. Monet ideat sopivat muuhunkin opetukseen, eivät vain täydennyskoulutukseen verkossa.

Esitysdiat

Ennakkoajatus alkukeväältä 2023 - Miten kasvumyönteisyys, jatkuva oppiminen ja resilienssi näkyvät arjessamme.

ITK-webinaari 14.3.2023

Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelut

Huomioita ja havaintoja arjesta. Mitä ihmiset pohtivat, kun puhutaan hyvinvoinnista, tulevaisuustaidoista tai vaikkapa osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Top 5 havaintoa.

Miten vahvistaa resilienssiä yksilönä? Muutama vinkki hektiseen arkeen.

 
 
 
 

Mikä oppimisanalytiikka? Pohdintaa datan hyödyntämisestä opetuksessa

ITK-webinaari 7.3.2023

Oppimisanalytiikan avulla voi kehittää opetusta sekä vähentää opettajan työtä vaikeuttavia asioita. Se on avuksi myös yksilöllisten oppimistarpeiden ja -tavoitteiden huomioimisessa.

Oppimisanalytiikan visiota ja tavoitetilaa kehitetään hanketyön ja ammatillisen koulutuksen verkoston voimin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää opetuksen järjestämisen tukena, mutta mihin muuhun se taipuu?

Tule kuuntelemaan puheenvuoroa oppimisanalytiikasta ja herättelemään ajatuksia data-analytiikan hyödyntämisestä osana opetusta.

Puheenvuoroon johdattaa Katja Grek oppimisanalytiikka-hankkeesta. Keskustelemassa aiheesta Porina-podcastista tutut Stadin AO:n digitaalisen pedagogiikan asiantuntija Annukka Leppänen ja erityisopettaja Antti Karhu.

Esitysdiat

Sopuisaa elämää Studentan kanssa - 7 askelta onnistumiseen tietojärjestelmän kanssa.

ITK-webinaari 7.3.2023

Elina Salo ja Erja Hakku, Vantaan ammattiopisto Varia

Miten saadaan dokumentoinnista sujuva osa arkea? Miten tietojärjestelmä valjastetaan palvelemaan tarpeitamme? Miten varmistetaan, että kaikki osaavat käyttää järjestelmää? Puheenvuorossa esittelemme askelmerkit opiskelijahallintajärjestelmän kanssa onnistumiseen ammatillisen koulutuksen arjessa.

 
 
 
 

Ammatillisen koulutuksen aloittavien opiskelijoiden näkemyksiä ja odotuksia verkko-opetukseen liittyen

ITK-webinaari 28.2.2023

Sanni Suominen, Riveria

Verkko-opintoja ja verkko-opetusta suunnitellessa olisi tärkeää tutustua kohderyhmään, eli esimerkiksi selvittää opiskelijoiden osaamista, kiinnostuksen kohteita ja aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta. Tämä suositus on toiminut erityisesti ammatillisen koulutuksen matematiikan verkko-opetukseen liittyvän väitöstutkimukseni lähtökohtana. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa matematiikan verkko-opinto, jonka voi suorittaa ainakin osittain työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohessa ja jossa on huomioitu opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet monipuolisilla polutusratkaisuilla.

Esittelen webinaarissa väitöstutkimukseni toista osatutkimusta, jossa selvitettiin ammatillisen koulutuksen aloittavien, seitsemää eri alaa edustavien opiskelijoiden (N=824) näkemyksiä ja odotuksia muun muassa verkko-opetukseen liittyen. Havainnollistan myös, miten osatutkimuksen tuloksia on sovellettu ammatillisen oppilaitoksemme yhteisten tutkinnon osien ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-opetuksessa.

eriveria.fi

Suominen, S., Ikonen, K., Viholainen A., & Asikainen, M. A. (2022). New Vocational School Students’ Views and Expectations Concerning Online Learning and Studying Mathematics. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 10(4).
https://tojdel.net/journals/tojdel/articles/v10i04/v10i04-06.pdf

Oppilasportaali Aula 

ITK-webinaari 28.2.2023

Projektipäällikkö Kati Immeli-Vänskä & ICT-projektipäällikkö Karri Mehtälä, Helsingin kaupunki

Aula on lasten ja nuorten tekemä palvelu. Kehitystyön lähtökohtana oli luoda yksi paikka, josta oppijat saavat kokonaisvaltaista tukea niin opiskeluun kuin muihin elämän osa-alueisiin. Palvelu kustomoituu käyttäjän mukaan eli esimerkiksi ensimmäisen luokan oppilaan Aula on erilainen kuin lukiolaisen tai ruotsinkielisen koulun oppilaan. Aula-palvelusta on olemassa neljä kieliversiota: suomi, ruotsi, englanti ja pohjoissaame. 

Suositusta, lähes 20 000 päivittäisen vierailun, palvelusta lapset ja nuoret löytävät oppimista tukevat työkalut, saavat nopeasti ja vaivattomasti yhteyden esimerkiksi oman koulun kuraattoriin, psykologiin ja terveydenhoitajaan, voivat ilmoittautua kaupungin tarjoamiin harrastuksiin ja pääsevät suoraan lähikirjaston palveluihin. Lisäksi palvelussa on hyvinvointia tukevia lisäosia ja chatti, joka mahdollistaa keskustelut terveyden- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa myös kouluaikojen ulkopuolella. 

Aula on esimerkki onnistuneesta kehitysprojektista, jota loppukäyttäjät ovat olleet vahvasti tekemässä ja josta on tullut tärkeä osa lasten ja nuorten parempaa arkea. 

Tervetuloa Aulaan! 

Esitysdiat

Lisätietoa: https://youtu.be/W1Xh-B_xN90

 
 
 
 

STEAMista intoa, flowta ja energiaa opettajan työhön

ITK-webinaari 21.2.2023

Vuokko Kangas

Esitysdiat

Digitaalisen koulutuksen ja nuorisotyön suuntaviivat EU-ohjelmissa

ITK-webinaari 21.2.2023

Jaakko Vuorio & Juha Kiviniemi

Euroopan Unionin komissio on sijoittanut täysin uuden SALTO Digital resurssikeskuksen Opetushallitukseen edistämään digitalisaatiota Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa. Webinaarissa kerrotaan, mikä on SALTO Digital resurssikeskus ja miten se toimii. Tämän lisäksi syvennytään digitalisaatioon koulutuksen ja nuorisotyön eurooppalaisessa viitekehyksessä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien kautta.

 
 
 
 

Ystävänpäivän opintoretki Metagalleriaan 

ITK-webinaari 14.2.2023

Johanna Eiramo, Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelman johtaja
Helena Mustikainen, Johtava asiantuntija, Reilu datatalous, Sitra
Marja Konttinen, markkinointijohtaja, Decentraland
Tuuli Vuokola, TVT-suunnittelija, Kangasalan kaupungin opetuspalvelut
Heikki Mäenpää, crossmediatuottaja, AIXR 2023 / ITK-konferenssi
Harjula TOP 2023 -tuotantoryhmä / Tredu Mediapolis

Kansallisgalleria avasi ensimmäisenä suomalaisena museona näyttelytilan metaversumiin lokakuussa 2022. Hankkeessa on otettu ensiaskelia virtuaalitodellisuuteen yhteistyössä metaversumialusta Decentralandin ja Sitran kanssa. Pilotilla kerrytetään tietoa virtuaalimaailman toiminnasta ja lisätään ymmärrystä siitä, mitä vuorovaikutuksen keinoja lohkoketjun päälle rakennetussa keinotodellisuudessa voi olla. Vierailu Metagalleriassa tarjoaa  mahdollisuuden mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin oppimispolkuihin eri tasoisille oppijoille ja kouluttajille kuluvan kevään ajan.


Kokeilun näyttämönä toimii Decentralandiin luotu virtuaalinen kopio Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyn Suomen paviljongista. Siellä pääsee liikkumaan Windows tai MAC -tietokoneilla. Taustatietoja ja ohjeita opintoretkeen löytyy osoitteesta metagalleria.fi sekä Youtube-soittolistasta.


Apuna  ovat toimineet Kangasalan opetustoimen ICT-palvelut sekä Tredu Mediapoliksen opiskelijat ja opettajat.


Lisätietoja: 
Johanna Eiramo, Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelman johtaja
johanna.eiramo@fng.fi

Heikki Mäenpää, crossmediatuottaja, AIXR 2023 / ITK-konferenssi
heikki.maenpaa@harjulaproduction.com


WEB3 MASTERCLASS

Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien -oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen vammaistyössä

ITK-webinaari 14.2.2023

Sanna Keskikuru, TAMK & Hilla Kaila, Kiipula

YDIN - yhdessä digimmin -hankkeen keskeinen tavoite on avun käyttäjien ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten digitaalisen osaamisen vahvistuminen. Digitaalisten taitojen vahvistumisen myötä avun käyttäjien mahdollisuudet opiskella ja työskennellä paranevat. Digitaidot lisäävät myös osallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia.  Henkilökohtaisten avustajien rooli avun käyttäjien palveluissa on merkittävä. Heidän digitaitojensa vahvistuminen tukee yhtäältä avun käyttäjien yhdenvertaista mahdollisuutta digitaalisuuden ja teknologian hyödyntämiseen osallisuuden, työhön pääsemisen ja työssä pärjäämisen tukena, ja toisaalta vahvistaa avustajien omia työelämässä pärjäämisen taitoja.

Toteutettavassa esityksessä kerrotaan lyhyesti YDIN- yhdessä digimmin-hankkeesta, keskittyen tärkeimpään eli hankkeessa kehitetyn “Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien” -oppimisympäristön esittelyyn sekä käyttäjäkokemusten esiin tuomiseen. Esityksen tavoitteena on jalkauttaa hankkeen tuloksia ja saada oppimisympäristö laajemman yleisön tietoon ja käyttöön. 

YDIN - yhdessä digimmin -oppimisympäristö

 
 
 
 

ChatGPT - käyttöesimerkkejä ja -ideoita

ITK-webinaari 31.1.2023

Lauri Ylä-Jussila, Otavan Opisto / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

ChatGPT ja muut uudet tekoälyt ovat myrskyvaroitus kaikille luovien alojen ammattilaisille. Ne ovat vasta alkutaipaleellaan, mutta lähitulevaisuudessa niiden tuotoksia ei ehkä enää pysty ihmisvoimin tunnistamaan.

Käytännössä olemme samantyyppisessä opetusalan paradigman murroksessa, kuin vaikkapa yliolanheitin, internet, hakukoneet ja Wikipedia. Niistäkin on selvitty.

Tekoälyt on nopeasti omaksuttu työelämässäkin. Kannattaisiko paukut ja ajattelu kohdentaa siihen, miten monin tavoin sekä opiskelija että opetushenkilökunta voisivat hyödyntää tekoälyjä osana arkeaan? 

Esimerkiksi ChatGPT on jo nyt osoittautunut oivaksi työkaveriksi ja tukiälyksi sparrailussa sekä laajojen aineistojen jäsentelyssä. Esittelemme webinaarissa kokeilujamme, miten ChatGPT toimii opettajan apurina. 

ESITYSAINEISTO

Tekoäly ja tukiäly opetuskäytössä

ITK-webinaari 31.1.2023

Kari A. Hintikka, Otavan Opisto / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

ChatGPT ja muut uudet tekoälyt ovat myrskyvaroitus kaikille luovien alojen ammattilaisille. Ne ovat vasta alkutaipaleellaan, mutta lähitulevaisuudessa niiden tuotoksia ei ehkä enää pysty ihmisvoimin tunnistamaan.

Käytännössä olemme samantyyppisessä opetusalan paradigman murroksessa, kuin vaikkapa yliolanheitin, internet, hakukoneet ja Wikipedia. Niistäkin on selvitty.

Tekoälyt on nopeasti omaksuttu työelämässäkin. Kannattaisiko paukut ja ajattelu kohdentaa siihen, miten monin tavoin sekä opiskelija että opetushenkilökunta voisivat hyödyntää tekoälyjä osana arkeaan? 

Esimerkiksi ChatGPT on jo nyt osoittautunut oivaksi työkaveriksi ja tukiälyksi sparrailussa sekä laajojen aineistojen jäsentelyssä. Esittelemme webinaarissa kokeilujamme, miten ChatGPT toimii opettajan apurina. 

Esitysaineisto

 
 
 
 

ITK2023

ITK-webinaari 31.1.2023

Jarmo Viteli, ITK-konferenssin johtaja

Webinaarin aluksi käymme läpi hieman tulevan ITK:n ohjelmaa, rakennetta ja uudistuksia. Paljon on tarjolla erinomaisia foorumeita, toimintasessioita, areenoita, postereita ja workshoppeja - n. 200 yhteensä. Onkin hyvä tutustua ohjelmaan ajoissa ja tehdä omaa polkua: ITK-ohjelmakartta

Mikäli ITK-konferenssin suhteen on kysymyksiä, niin niitä voi lähettää etukäteen tai matkan varrella osoitteeseen info@itk-konferenssi.fi.

Tervetuloa ITK2023-webinaareihin ja huhtikuussa sitten konferenssiin! 

Hyvän oppimisen tilat

ITK-webinaari 21.11.2022

Teemu Leinonen, Aalto-yliopisto

Hyvän oppimisen tilat - esimakua pian ilmestyvästä kirjasta.

 
 
 
 

Timo Livistö, HP

ITK-webinaari 21.11.2022

Esittelyssä mm. Nvidia Omniverse, joka yhdistää kaikki toimijat metaversumeissa.

Esitysdiat

GTC Sept 2022 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang

Oppiminen vuonna 2025 -tutkimustuloksia

ITK-webinaari 9.11.2022

Heikki Hautala, Praecom

ITK-yhteisöämme koskettaa läheisesti opettamisen menetelmät sekä myös teknologian rooli ja käytettävyys. Opettamisen vuorovaikutuksessa etä- ja hybridiopettaminen on noussut vahvasti agendalle.

Tässä käyttöösi 2022 aikana toteutetun Oppiminen vuonna 2025 -kyselytutkimuksen tulokset: https://praecom.fi/artikkelit/oppiminen-vuonna-2025-tutkimusraportti

Kyselyyn on osallistunut yli 300 opetusalan ammattilaista ja opiskelijaa. Kyselytutkimuksen on toteuttanut IROResearch Oy Praecom Oy:n toimeksiannosta.

Kyselytutkimuksessa on haettu opetusalan tähänastisia kokemuksia ja näkemyksiä jatkoon etä- ja hybridiopettamisen hyödyntämiseen ja mahdollisuuksiin.

 
 
 
 

Verkostoista voimaa digiarjen kehittämiseen

ITK-webinaari 9.11.2022

Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry

eOppimiskeskus.fi


ITK2022-webinaarit

Poimintoja vuoden 2022 ITK-webinaareista:

 
 

Polkumalli strategisen oppimisen ja osaamisen johtamisen tukena

ITK-webinaari 14.9.2022

 
 

Tulevaisuustaidot ja hyvinvointi

ITK-webinaari 17.8.2022 

 
 

ITK2022-ohjelman osuvuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

ITK-webinaari 17.8.2022

 
 

Mitä tiedonlukutaidolla halutaan edistää suomalaisessa politiikassa?  

ITK-webinaari 9.9.2022


Aiemmat ITK-webinaarit

Katsotuimpia ITK-webinaareja vuosien varrelta

 
 

ChatGPT - käyttöesimerkkejä ja -ideoita

ITK-webinaari 31.1.2023    

 
 

Tekoäly arvioinnin tukena

ITK-webinaari 8.10.2019

 
 

DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi

ITK-webinaari 24.9.2019

 
 

LAB ammatti-korkeakoulu - IoT osaamisloikka

ITK-webinaari 19.3.2020

Lisää aiempien vuosien ITK-webinaaritallenteita löydät  ITK-konferenssin YouTube-kanavalta .