Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa ITK-asioissa, ota yhteyttä:

Laskutusta koskevat asiat

laskutus@itk-konferenssi.fi

Laskuttaja:
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry
Y-tunnus: 2447953-8

ITK-konferenssin ohjelma

ohjelma@itk-konferenssi.fi

ITK-konferenssin johtaja

Jarmo Viteli
jarmo.viteli@tuni.fi
0500 731237

ITK-näyttely

nayttely@itk-konferenssi.fi

Jorma Saarinen
itk@mandat.fi
0400 481250

Yleiset ITK:ta koskevat asiat

itk@itk-konferenssi.fi

ITK-konferenssin johtoryhmä

ITK-konferenssin johtoryhmän muodostavat edustajat Suomen tärkeimmistä koulutusalan organisaatioista ja järjestöistä, mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, MAOL:sta, Suomen Luokanopettajat ry:stä, OAJ:sta, Otavan Opistosta, Suomen Akatemiasta, Business Finlandista, Aalto-yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Oulun yliopistosta, Tampereen ammattikorkeakoulusta, Sitrasta sekä muista opetusalan koulutus- ja hallinto-organisaatioista.

ITK-konferenssin suunnitteluryhmä

ITK-konferenssin suunnitteluryhmä edustaa laajalti suomalaista koulutuskenttää. Suunnitteluryhmän tehtävänä on viestiä ITK-konferenssista omille sidosryhmilleen ja kannustaa sidosryhmän edustajia tekemään esitysehdotuksia ja antamaan ideoita ITK-konferenssin kehittämiseen. Suunnitteluryhmä myös osaltaan osallistuu ehdotusten arviointiin (Blind Review) ja toimii konferenssin aikana esitysten puheenjohtajina.

Suunnitteluryhmässä ovat mukana: Liisa Huovinen, Liisa Ilomäki, Jouni Kangasniemi, Kristian Kiili, Ari Korhonen, Kimmo Koskinen, Marja Kylämä, Matleena Laakso, Jari Laru, Teemu Leinonen, Päivi Leppänen, Jari Multisilta, Heikki Mäenpää, Veli-Pekka Ollikainen, Jouni Paakkinen, Matti Ranta, Anne Rongas, Jaakko Salo, Jorma Saarinen, Mika Setälä, Piritta Siekkinen, Pasi Silander, Minna Taivassalo, Hanna Teräs, Tarmo Toikkanen, Sanna Vahtivuori-Hänninen, Tuula Havonen ja Leena Vainio.

Puheenjohtajana toimii Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto.

COSS ry  

COSS ry toimii ITK:n kumppanina ja on mukana tukemassa konferenssia ja sen toteutusta. COSS ry vastaa ITK-konferenssin verkkokaupasta, ilmoittautumisista ja laskutuksesta.

COSS ry:
email: sini.kilpinen@coss.fi
Puh. 040 649 2922

Suomen eOppimiskeskus ry

Valtakunnallisesti toimiva Suomen eOppimiskeskus on mukana mm. ITK-konferenssin sisältöä ja näkyvyyttä koskevia asioita organisoimalla; olemalla mukana ITK-webinaareissa sekä ohjelman rakenteen kehittämisessä ja materiaalien tuotannossa.


email: niina.kesamaa@itk-konferenssi.fi
Puh. 040 8276378