YHTEYSTIEDOT

ITK-konferenssin johtoryhmä

ITK-konferenssin johtoryhmän muodostavat edustajat Suomen tärkeimmistä koulutusalan organisaatioista ja järjestöistä, mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, MAOL:sta, Suomen Luokanopettajat ry:stä, OAJ:sta, Otavan Opistosta, Suomen Akatemiasta, Business Finlandista, Aalto-yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Oulun yliopistosta, Tampereen ammattikorkeakoulusta sekä muista opetusalan koulutus- ja hallinto-organisaatioista.

ITK-konferenssin suunnitteluryhmä

ITK-konferenssin suunnitteluryhmä edustaa laajalti suomalaista koulutuskenttää. Suunnitteluryhmän tehtävänä on viestiä ITK-konferenssista omille sidosryhmilleen ja kannustaa sidosryhmän edustajia tekemään esitysehdotuksia ja antamaan ideoita ITK-konferenssin kehittämiseen. Suunnitteluryhmä myös osaltaan osallistuu ehdotusten arviointiin (Blind Review) ja toimii konferenssin aikana esitysten puheenjohtajina.

Suunnitteluryhmässä ovat mukana: Olavi Arra, Liisa Huovinen, Liisa Ilomäki, Jouni Kangasniemi, Kristian Kiili, Ari Korhonen, Kimmo Koskinen, Marja Kylämä, Jari Laru, Teemu Leinonen, Jari Multisilta, Heikki Mäenpää, Veli-Pekka Ollikainen, Matti Ranta, Anne Rongas, Jaakko Salo, Jorma Saarinen, Mika Setälä, Piritta Siekkinen, Pasi Silander, Hanna Teräs, Sanna Vahtivuori-Hänninen, Tuula Havonen ja Leena Vainio.

Puheenjohtajana toimii Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto.

COSS ry ja EduCloud

Ovat mukana kumppaneina tukemassa konferenssia ja sen toteutusta. COSS on vuosien ajan hoitanut mm. Mindtrek-konferenssin järjestelyt Tampereella. COSS ry hoitaa ITK-konferenssin ilmoittautumista ja laskutusta.

COSS ry:
email: sini.kilpinen@coss.fi
Puh. 0
40 649 2922

EduCloud:
email: timo.valiharju@coss.fi
Puh. 050 3303339

Suomen eOppimiskeskus ry

Valtakunnallisesti toimiva Suomen eOppimiskeskus on mukana mm. ITK-konferenssin sisältöä ja näkyvyyttä koskevia asioita organisoimalla; olemalla mukana ITK-webinaareissa sekä ohjelman rakenteen kehittämisessä ja materiaalien tuotannossa.
email: niina.kesamaa@itk-konferenssi.fi
Puh. 040 8276378

Konferenssin johtaja
Jarmo Viteli
email: jarmo.viteli@uta.fi
Puh. 0500 731237

Näyttelyosasto
Jorma Saarinen
email: itk@mandat.fi
Puh. 0400 481250

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa ITK-asioissa, ota yhteyttä

Ilmoittautumista koskevissa asioissa: Ilmoittautuminen@itk-konferenssi.fi
ITK-ohjelmaa koskevissa asioissa: Ohjelma@itk-konferenssi.fi
Laskutusta koskevissa asioissa: Laskutus@itk-konferenssi.fi
Näyttelyä koskevissa asioissa: Nayttely@itk-konferenssi.fi
Yleisissä ITK:ta koskevissa asioissa: Itk@itk-konferenssi.fi