ITK-webinaarit jatkuvat jälleen syyskuussa 2019.

 

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista, kirjaudu vieraana http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Syksy 2019

ITK-webinaareja järjestetään 24.9. alkaen aina tiistaisin klo 14-15 lokakuun loppuun saakka.

 

ITK-webinaari 24.9.2019 klo 14-15

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/ 

Facebook-tapahtuma

  

DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi

Markus Humaloja, Vantaan kaupunki, DigiOne-hanke, pedagoginen asiantuntija

 

Vantaan kaupungin aloittaman DigiOne-hankkeen tavoitteena on rakentaa oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä. Haluamme edistää oppimista ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti kehittämällä oppimista tukevan teknologian käyttöä yhdenvertaisemmaksi.
 

ITK2020 - uutta ja ihmeellistä

Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, tutkimusjohtaja

 

ITK2020 yllättää sinut ja minut. Miten - sen kuulet webinaarissa.

 
Näkökulmia opiskelijan henkilökohtaiseen tukiälyyn

Kari A. Hintikka, Otavia, konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija, ennakoija

 

Digitaalinen automaatio ja algoritmit jatkavat yleistymistään ihmiselämän kaikilla osa-alueilla. Koneäly on näistä laajin ja syvin murrosvoima. Yksittäinen oppilaitos voi kuitenkin siirtyä hallitusti kohti tekoälyä kuin loikata suoraan sen käyttöön.

 

Koneälyä (AI) leimaa tavoite autonomiseen analyysiin ja toimintaan, kuten vaikkapa robottiautoja kehitetään. Rinnalla yleistyy tukiälyn (IA, Intelligent Augmentation) konsepti. Tukiäly eroaakin koneälystä siinä, että edellinen tekee ehdotuksia ja suosituksia ihmisen päätöksentekoon, valintoihin ja suunnitteluun.Terminä tukiälyllä viitataan laaja-alaisesti erilaisiin ihmisen sähköisiin sihteereihin, digitaalisiin avustajiin, digiassistentteihin etc. Termi käsittää myös tekoälyn tuottaman koneellisen avun esimerkiksi valokuvien muuntamisen puheeksi, kuten aistiesteiselle ravintolan lounaslistan, kyltit ja kadunnimet. Opiskelijan henkilökohtaisella tukiälyllä olisi monipuolisesti käyttöä etäopiskelijalle. Se voisi esimerkiksi avustaa oman lukujärjestyksen suunnittelussa, tsemppailla, avustaa opiskeluun liittyvien lomakkeiden täytössä ja opiskelupäiväkirjassa sekä tukea erilaisia oppijoita.Esitys tarkastelee ja havainnollistaa konseptitasolla erilaisia näkökulmia tukiälyn toteuttamiseksi ja käyttömahdollisuuksia, joita voitaisiin ottaa käyttöön suht vaivattomasti nykytekniikoilla, kuten chattibotit. Varsinaista tukiälyä ei demota, sen sijaan esitetään monipuolinen taustamateriaali. Esityksen kohderyhminä ovat oppilaitosten kehittäjät sekä opettajat ja opinto-ohjaajat.

 

ITK-webinaari 1.10.2019 klo 14-16

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/ 

 

Ohjelmointi monialaisen oppimiskokonaisuuden kantavana teemana
Jussi Koivisto, Suomen Koodikoulu, pedagoginen asiantuntija
 

Miten ohjelmointi nivoo oppiaineita monialaisiksi projekteiksi? Miten ohjelmointiprojektit konkretisoituvat oppilaille mielekkäiksi ja merkityksellisiksi töiksi? Puheenvuoron kohderyhmänä peruskoulun opettajat.

 

Uudistuva Amis - kokemuksia ammatillisen koulutuksen kehittämisestä
Teija Räihä, projektipäällikkö, Etelä-Savon ammattioppilaitos
Tuija Salminen, kieltenopettaja, Otavia

 

Puheenvuorossa esitellään laajan Ammattiin! - Etelä-Savon toisen asteen kehittämishankkeen kokemuksia ja tuloksia uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta. Lisäksi puheenvuorossa paneudutaan verkkopedagogiikan hyödyntämiseen osana ammatillista koulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Puheenvuorossa kuulet käytännön vinkkejä ohjaamiseen, opettamiseen ja opiskeluun. Puheenvuoro sopii kaikille asiasta kiinnostuneille, opiskelijoille, opettajille, työelämänedustajille jne. 

  

Fast Degree - täydennyskoulutuksen ensimmäinen askel
Harri Ketamo, Headai, sekatyöhenkilö

 

Puheenvuorossa esitellään työelämälähtöisen täydennyskolulutuksen (upskilling) massakouluttajaksi tarkoitettu Fast Degree. Fast Degree on kokonaan algoritmien (joita myös tekoälyksi kutsutaan) rakentama koulutuskokonaisuus, joka tietää mitä osaamista haetaan missäkin päin maailmaa ja osaa suosittaa kysyntään kohdistuvia taitoja (kursseja) oppijan oman mielenkiinnon mukaan. Fast Degree on ns. microlearning-tuote, eli opiskellaan vain ne asiat, joita ei ennalta osata. Siksi Fast Degree eteneekin pelillisen testauksen avulla ja jos henkilö tarvitsee lisätietoja, Fast Degree antaa henkilökohtaisia suosituksia verkon avoimiin oppisisältöihin ja kirjallisuuteen. Kaikki algoritmien rakentamana. Fast Degree ei kuitenkaan ole oppilaitos tai kouluttaja, se on vain ensimmäinen askel uusien taitojen omaksumisessa, joka voi auttaa oppijaa pääsemaan alkuun ja löytämään suunnan, jonne jatkaa opintojaan, kun ensimmäinen askel on otettu.

 

Toimintakulttuurin johtaminen ja digitalisaatio - Johtamisen vuosikello

Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelut, Liiketoimintajohtaja

 

Esityksessä käydään läpi esimerkkejä koulujen kanssa tehdyistä pitkäkestoisista valmennuksista, joiden avulla koulun toimintakulttuurin johtamismalli on muutettu yhteistyössä opettajien ja rehtorien kanssa.

  

Iloa arviointiin

Anne Rongas, Otavia, Ideatarhuri ja joku toinen henkilö.

 

Ensimmäiset sanat, jotka nousevat mielleyhtyminä arviointi-sanaa kuvaamaan, ovat usein negatiivisia. Vaan miten arviointiin saadaan sykettä, kannustavuutta ja iloa? Olemme tehneet yleissivistävän koulutuksen opettajien ja opiskelijoiden sekä arviointitutkijoiden kanssa yhteistyötä tämän aiheen äärellä. Kyselyidemme mukaan arvioinnista puhutaan edelleen hyvin vähän, vaikka tuntuukin, että se on koulukeskustelun kuuma peruna juuri nyt. Puhe on kuitenkin ylätasolla liikkuvaa. Esityksessämme tuomme esille arjen kokemuksia ja onnistumisia. Arviointidialogin ja keskustelun tueksi on kehitetty jaettuja työkaluja, kuten taulukoita ja kyselypohjia, joita on käytetty sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa. Webinaarissa esittelemme näitä tuotoksia ja niistä saatuja kokemuksia.

Taustalla kolme Otavian luotsaamaan arviointiaihepiirin hanketta / henkilöstökoulutusta: Pulssi, Sykettä arviointiin ja Arviointiklubi.

Kohderyhmä: yleissivistävän koulutuksen opettajat. 

 

ITK-webinaari 8.10.2019 klo 14-16

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/

 

Eurooppalainen monimuotokoulutuksen kypsyysmalli

Teija Lehto, TAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Syyskuussa 2019 julkaistiin "European Maturity Model for Blended Education". Malli on mainio apuväline oman korkeakoulun tai oppilaitoksen monimuotokoulutuksen kehittämiseen. Oppilaitoksen monimuotokoulutuksen kypsyyttä voi mallin avulla tarkastella kolmella tasolla: Opintojakson taso, Koulutusohjelman taso ja Korkeakoulun / oppilaitoksen taso. Mallin avulla on helppo lähteä keskustelemaan, miten monimuotokoulutusta voisi ja pitäisi kehittää omassa organisaatiossa. Mallin tarkoituksena ei ole vertailla keskenään eri oppilaitosten tilannetta tai muodostaa ranking-listoja oppilaitosten monimuotokoulutuksen paremmuudesta. Mallin rakentamiseen osallistuivat Aarhus University, KU Leuven, TU Delft, University of Edinburgh, Dublin City University ja Tampereen ammattikoreakoulu.

 

Tekoäly arvioinnin tukena

Teemu Laitinen, Toimitusjohtaja, Almerin Oy. Almerin kehittää tekoälyä hyödyntävää YipTree-oppimisympäristöä.

 

Miten tekoälyä voidaan hyödyntää arvioinnin tukena? Miten arviointi käytännössä tapahtuu? Miten tekoäly vähentää opettajan työkuormaa arviointiin liittyen? Miten arvioinnin laatu paranee tekoälyn avulla? 

Puheenvuoron kohderyhmä: peruskoulujen ja lukioiden opettajat.

 

Tehdasvalmisteisella esitystekniikalla säästöjä rakentamiseen

Riku Marttinen, Artome Oy, CEO

 

Kuinka rakentaa optimaalinen esitysratkaisukokonaisuus muuntautuviin oppimisympäristöihin?

Kiinteästi asennettu av-tekniikka sitoo opettamisen tiettyyn paikkaan ja suuntaan.

Siirrettävät näytöt ja tehdasvalmisteiset älykalusteet mahdollistavat muuntautumisen.

Kohderyhmä: rehtorit, tvt-vastaavat ja esitystekniikasta päättävät.

 

Breikkeri - kuinka yhdistetään laaja-alaiset taidot, digi ja liikunta

Sanna Virtanen - Breikkerin äiti, yrittäjä Happia Oy

 

Vuoden digitaalinen oppimisympäristö -finaalissa 2018 mukana ollut Breikkeri esittäytyy ja tuo oppimisen polkuja alakoulun opettajien käyttöön. Webinaariin osallistujat saavat maksuttoman digimateriaalin Breikkeri-verkkopalveluun liittyen. Valloittavien Ömppi-hahmojen mukana vahvistetaan oppilaan itsetuntemusta ja luokan yhteisöllisyyttä. Tunne- ja vuorovaikutustaitotehtäviä sekä liikunnallisuutta ja läsnäolotaitojen harjoittelua soveltuen pieneenkin tilaan.

 

Osuvat Taidot - osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen

KT Sanna Brauer ja KM Tiina Rusanen, Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Puheenvuorossa esitellään miljoonarahoituksen saanut Osuvat Taidot -hanke, jossa on tarkoitus kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä Open Badge- osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Puheenvuoro kohdennetaan kaikille osaamismerkkijärjestelmien kehittämisestä ja (tietoteknisten) perusvalmiuksen varmistamisesta kiinnostuneille.

 

ITK-webinaari 15.10.2019 klo 14-16

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/

 

Kohti keksimisen pedagogiikkaa

Yliopistonlehtori ja Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen & apulaisprofessori Kaiju Kangas, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 

Keksimisen pedagogiikka yhdistää eri oppiaineita teknologiaa hyödyntävään hauskaan käytännön tekemiseen. Webinaarissa kuvaamme opettajien ja tutkijoiden yhteistyössä kehittämiä käytäntöjä, joilla lapsia ja nuoria tuetaan keksimisprojektien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Projekteissa lapset ja nuoret ratkaisevat monimutkaisia tieteellisiä, teknisiä ja esteettisiä ongelmia hyödyntämällä sekä digitaalisen että perinteisen valmistuksen menetelmiä. Tällaiset projektit sopivat hyvin monialaisiin tiede-, teknologia-, insinööri-, taide ja matematiikkakokonaisuuksiin, joissa yhdistyy käsityö, teknologia- ja innovaatiokasvatus, luonnontieteet ja muut oppiaineet. Keksimisprojekteihin osallistuminen sytyttää lapsissa ja nuorissa oppimisen ilon sekä tukee heidän laaja-alaisten taitojensa kehittymistä.

 

Näkökulmia ja havaintoja oppimisanalytiikan käyttöönotosta - case Lappeenranta

Jukka Lehtoranta, Saimaan mediakeskus, projektikoordinaattori

Kari A. Hintikka, Otavia, konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija, ennakoija

 

Puheenvuorossa tarkastellaan laajaa oppimisanalytiikan käyttöönottoa Lappeenrannan alueella ja esitetään alkuvaiheen kartoituksen tuloksia siitä, millaista tietoa ja analytiikkaa kouluilla on käytettävissä. Hankkeessa on kartoitettu koulujen tarvetta erilaiselle analytiikalla ja käyty läpi niitä data- ja tietolähteitä, joita on jo olemassa sekä tarvetta uusien lähteiden muodostamiselle. Erityishuomiota kiinnitetään hyvinvointiin ja tiedolla johtamisen tukemiseen. Jo vuoden käynnissä ollut Arviointia ja analytiikkaa -hanke keskittyy Lappeenrannan molempiin lukioihin, hankkeessa on edetty erilaisten projektien toteuttamiseen. Nyt syksyllä aloitettu Lappeenrannan digitaalisen ekosysteemin kehittämiseen tähtäävä hanke keskittyy Lappeenrannan peruskouluihin, analytiikan osalta hankkeessa tähdätään hyvinvointikyselyjen tuottaman tiedon yhdistämiseen oppimistietoihin. Hanke on aloitettu kartoittamalla olemassa olevia tietolähteitä ja niiden yhdistelyn mahdollisuuksia.Webinaari on suunnattu niille koulutuskentän osaajille, jotka haluavat saada selkeän ja lyhyen katsauksen analytiikan nykytilanteeseen suomalaisessa koulukontekstissa. 

 

Case-Lappeenrannan esittelyä

Millaista tietoa opetustyö tuottaa analytiikalla ja miten tiedon analysoimista voi omilla valinnoilla tukea?

Oppimisanalytiikan etiikka, käyttäjäryhmät ja sidosryhmät

Miltä oppimisanalytiikka näyttää 2022?

 

Webinaari esittelee selkeitä suuntaviivoja, joiden avulla oma opetustyö saadaan tuottamaan tietoa analytiikan hyödynnettäväksi.

    

Osaamisen näyttäminen digitaalisella portfoliolla - Bulbapp.com

Risto Korhonen, Ilona IT, Oppimisen kehittäjä

 

Puheenvuorossa paneudutaan meidän suomalaisten osaamisen näyttämisen problematiikkaan. Pohdimme, miten omaa osaamista voisi uudella tavalla tuoda esille käytttäen modernia digitaalista portfoliota. PLE ja portfolio-pedagogiikkaa on vankasti jo korkeakoulumaailmassa, mutta entäs jos se olisi arkea jo perusopetuksessa ja toisella asteella? Portfolio-työskentelyä havainnollistetaan uudella Bulb-järjestelmällä, jonka Ilona on referoinut soveltuvaksi Suomen oppilaitosten käytöön, niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Tavoitteena on nostaa esille niin opiskelijoiden kuin opettajien osaaminen, tehdä se näkyväksi, kehittää samalla uudenlaista yhteistoiminnallista toimintamallia.

 

Digitaalinen fasilitointi mullistaa oppimisen ja muutostyön mahdollisuudet

Ilkka Mäkitalo, Howspace, CEO

 

Olemme uudistaneet ja uudistamme toimintatapoja (How) luomalla teknologiaa, jolla oppimisen ja kehittämisen uudet mallit ovat paitsi mahdollisia myös helppoja ja tehokkaita. Kerron esimerkkien avulla mm. tekoälyn merkittävästä ja mullistavasta roolista tässä työssä.

 

Virtuaalinen opetus - keino lisätä oppimisen alueellista tasa-arvoa

KT, yliopistotutkija Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

 

Kerron tutkimuksen ja kokemusten perusteella virtuaalisesta opetuksesta ja oppimisesta. Vaikka se tuntuu ns. riviopettajasta etäiseltä, se on hyvä ratkaisu esim. pienten lukioiden ongelmiin tai satunnaisiin muihin ongelmiin. Virtuaalinen opetus vaatii kuitenkin toisenlaista opettajan osaamista kuin luokkaopetus.

Kohderyhmänä erityisesti opetusalan hallinto, rehtorit, lukion opettajat ja aineenopettajat muiltakin asteilta, samaten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajat.

 

Digikokeilut - miten valita oikea järjestelmä?

Tuuli Oksanen, TAKK, kehittämiskoordinaattori

 

Erilaisia osaamisen dokumentointiin ja seurantaan tarkoitettuja järjestelmiä on nykyään jo paljon, mutta miten valita niistä se oikea? Puheenvuorossa esitellään ammatillisen koulutuksen Digityökalut käyttöön -hankkeen järjestelmäkokeilujen kokemuksia. Järjestelmäkokeiluja on toteutettu vuosien 2018-2019 aikana ja kokeilussa on ollut mm. Futural Skills, Workseed, KotoPro, EduKit, Priima ja ItsLearning.

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen toimijat.

 

ITK-webinaari 22.10.2019 klo 14-16

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/

 

Avoin Opetus - mitä se maksaa? Kuka sen maksaa?

Ari Korhonen, Aalto-yliopisto, vanhempi yliopistonlehtori

 

Esittelen ajankohtaisia avoimen opetuksen ilmiöitä kuten MOOCit, kärkihankkeet ja niissä syntyvät materiaalit (DEFA) sekä FiTech. Näillä kaikilla on omat sivustonsa. Olen kuitenkin perustanut oman sivuston avoinopetus.fi, joka kokoaa yhteen tietoa avoimen opetuksen tilasta ja tavoitteista. Puheenvuoron jälkeen toivon keskustelua mitä portaalien avoinopetus.fi ja avoinoppiminen.fi pitäisi kansalaisille tarjota ja kenen pitäisi omistaa nämä verkko-osoitteet.

 

Datan ja analytiikan avulla kohti tulevaisuuden oppilaitoksia

Lauri Kaski, CEO, Laura Luomanen-Jaakkola, COO, Edudata.io

 

Oppilaitoksissa hyödynnetään eri digitaalisista alustoista ja laitteista saatavaa dataa vielä varsin vähän. Keräämällä dataa, muotoilemalla se pedagogisten tavoitteiden sekä johtamistarpeiden näkökulmasta informaatioksi ja hyödyntämällä analytiikan ratkaisuja, voidaan saavuttaa kokonaiskuva organisaation tilanteesta ja päästä kaikkien toimijoiden kannalta kohti merkittäviä tuloksia.

 

Liikenneturvan Filla&Rillassa opitaan turvallisesta pyöräilystä digitaalisesti

Ida Maasalo, Liikenneturva, suunnittelija

 

Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö, joka on suunnattu luokka-asteille 3. – 6. Filla&Rillan tavoitteena on tukea lapsen kasvua turvalliseksi pyöräilijäksi. Filla&Rilla julkaistiin tammikuussa 2018. Perustuen ensimmäisen vuoden käyttäjäkokemuksiin Filla&Rillasta julkaistiin uudistettu versio elokuussa 2019. Uudistustyössä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että Filla&Rillan tulee olla helppokäyttöinen sekä tukea suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen liikennekasvatustyön toteutumista.

Puheenvuorossa avataan Filla&Rillan kehitystyön tavoitteita ja taustoja. Puheenvuoron kohderyhmänä ovat kaikki digitaalisista oppimisympäristöistä kiinnostuneet.

 

Game it now! - pelinkehitys peruskoulussa

Ilmari Hannula, Helsingin yliopisto, projektisuunnittelija

Esa Korhonen, Kuopio, Hatsalan klassillinen koulu, hankeopettaja

 

Innokas-verkoston koordinoima Game it now! -pilotti toi viime vuonna pelinkehitysprojektit kouluihin suljetun pilotin muodossa. Vuosi oli opettavainen ja Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksessa nähdyt pelinkehityskilpailuun osallistuneet pelit olivat hienoja taidonnäytteitä. Tänä vuonna kilpailu avataan kaikille halukkaille ja pilotin opit jaetaan valtakunnallisesti. Webinaari avaa pilottivuodesta opittua, Innokas-turnauksen pelinkehityskilpailun kokemuksia sekä alustaa, miten kuka vain voisi ottaa pelinkehitysprojektin osaksi opetustaan ja mahdollisesti osallistua Innokas-verkoston pelinkehityskilpailuunkin.

 

Laaja-alaisen osaamisen taitojen opettaminen Qridin avulla perusasteilla - valmista sisältöä opettajien käyttöön!

Henri Karjalainen, Pedagoginen johtaja, Qridi Oy

 

Qridi julkaisee loppuvuonna 2019 täysin uuden toiminnallisuuden, jossa opettaja voi helposti ottaa käyttöön asiantuntijoiden luomaa valmista materiaalia laaja-alaisen osaamisen taitojen opettamiseen liittyen. Sisältöjä on muun muassa seuraavista aiheista 1. - 9. vuosiluokille: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, tunnetaidot, vahvuustaidot ja ratkaisukeskeisyys. Myös rehtori voi seurata taitojen kehittymistä koulutasolla omassa käyttöliittymässään.

 

Sisältö koostuu:

 

1. Ohjeista opettajalle: Mitä taidot X ovat? Miksi taitoa X opetetaan koulussa?

2. Tuntiharjoituksia taidon X opettamiseen liittyen. Harjoitukset aktivoidaan oppilaille Qridissä.

3. Kotiharjoituksia oppilaille kotona yksin/huoltajien kanssa tehtäväksi. Harjoitukset aktivoidaan oppilaille Qridissä.

  

Sisältöjä on testattu useissa suomalaisissa kouluissa ja palaute on ollut erittäin positiivista. Puheenvuorossa kerrotaan tarkemmin sisällöistä ja opettajien kokemuksista sisältöjen käytöstä eri vuosiluokille.

 

Dikata - digitaaliset perustaidot kansalaistaitona -hanke

Reetta Karjalainen, Snellman-kesäyliopisto, hankekoordinaattori

 

Dikata-hankkeessa tarjotaan koulutusta digitaalisissa perustaidoissa työikäisille verkkoluentoina, jotka on katsottavissa myös tallenteena. Vuodelle 2020 suunnitellaan myös muita koulutusmuotoja. Tässä verkkoluennossa hankkeen koordinaattori kertoo hankkeen digitaalisista koulutuksista ja niiden toteuttamisesta ja pyrkii vuoropuheluun verkkopedagogiikkaa toteuttavien tahojen kanssa.

 

ITK-webinaari 29.10.2019 klo 14-16

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/ 

 

Tietokoneajan pedagogiikan jäljillä: Christensen, Couch ja Papert

Tapani Saarinen, Eurooppa-koulu, Ph.D.

 

Harvardin innovaatiotutkija Clayton Christensen (Disrupting Class, 2008), Apple:n koulutusjohtaja John Couch (Rewiring Education, 2018) ja MIT:n tekoälytutkija Seymour Papert (Mindstorms, 1980) ovat esittäneet omat visionsa oppimisen kehittämisestä tietokoneiden aikakaudella. Tämä puheenvuoro keskittyy esittelemään kasvatusteorioita, joita he käyttävät.

 

Esityksen kohderyhmänä ovat käytännön työtä tekevät opettajat, sekä kaikki oppimista ohjaavasta teoriaperustasta kiinnostuneet. Puheenvuoro tuo esiin, miten kasvatuksen teoria ja teknologia yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi oppimisen kehittämisessä.

 

Nettilukio: Sano Muikku, kun haluat hyvää!

Miia Sivén, Nettilukio, Linjanvetäjä

Aki Luostarinen, Nettilukio, verkkopedagogi

Saara Limnell, Nettilukio, opiskelija

 

Verkko-opiskelu voi olla ohjattua, tuettua ja innostavaa. Nettilukion Muikku-oppimisympäristö tarjoaa tuotettujen oppimateriaalien lisäksi henkilökohtaisen opintojen ohjauksen sekä ainekohtaisen opetuksen. Kohtaamaan pääsee sähköpostitse, videoneuvottelutapaamisissa, Whatsapp-vastaanottotunneilla tai vaikkapa Discord-keskusteluissa. Eikä Muikussa vain istuta ryhti rönössä päivästä toiseen. Liikkuvan verkko-opiskelun teemavuosi kannustaa yksilöllisen ohjauksen ja opetuksen lisäksi opiskelijaa huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja opiskeluun tarvittavasta energiatasostaan. Webinaarissa kurkistetaan opettajan, sisällöntuottajan ja opiskelijan silmin niihin vesiin, joissa Muikku ui.

 

Kompetenssikompassilla rohkaisua verkko-opintoihin

Eero Suokonautio, Otavia, koulutussuunnittelija

Jukka Tikkanen, Kari A. Hintikka ja Anne Rongas, Otavia

 

Olemme työstäneet aikuisten perustaitojen kompetenssikarttaa ja kartalla suunnistamiseen opiskelijalle sopivaa kompassia. Kohderyhmämme on toisen asteen opintoja harkitseva tai juuri opinnoissa aloittanut aikuinen. Kompetenssikompassin avulla tutkitaan sekä opiskelijaminäkuvaa että vahvuuksia ja treenaamista kaipaavia taitoja. Kartasta ja kompassista teemme erilaisia versioita ja mm. juttelubotin, joka auttaa opintoja harkitsevaa käymään läpi omia lähtökohtiaan. Olemme demoiluvaiheessa. Kuvaamme webinaarissa työskentelymme etenemistä ja kompassin testaamista. Etsimme myös yhteistyöverkostoja, joita webinaarin kautta voisi löytyä. Tätä kehittämistyötä tehdään Otavialla Vahvistu verkossa -hankkeessa. Hanketta koordinoi Gradia ja se on osa ESR puiteohjelmaa.

 

Oppimisen arkea: analytiikka oppimisen tukena

Henna-Riikka Ahvenjärvi, Discendum Oy, LMS tuotepäällikkö

 

Oppimisanalytiikka on tärkeä osa oppimisprosessin seurantaa ja tukemista Priima-oppimisympäristössä. Priimassa osaamisen kehittymisen seurantaa voivat tehdä helposti niin kouluttaja kuin oppija omaan rooliinsa nähden. On tärkeää, että koulutusta rakennettaessa suunnitellaan myös analytiikan hyödyntäminen osana prosessia - tällöin analytiikka kulkee arjessa mukana ja tukee sekä kouluttajan että oppijan työskentelyä. Keskeistä analytiikan seuraamisessa on helppous ja nopeus: esimerkiksi visuaaliset elementit työpöydällä, kursseilla ja eri aktiviteeteissa välittävät nopeasti tilannekuvan oppimisprosessin vaiheesta.

 

Tulevaisuutaidot ja #future-proof oppiminen

Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelut, liiketoimintajohtaja

 

Esityksen aikana käydään läpi projektiesimerkkejä, joissa fokus oppilaiden oppimisprosessissa viedään tavoitteellisesti tulevaisuustaitoja valmentavaan muotoon.

 

ITK-webinaaritallenteet

Aiempien ITK-webinaarien tallenteet löydät omalta sivultaan sekä YouTube-soittolistalta.