Verkkovilppiä torjumassa
Arviointi Etäopetus opetuksen laatu
Paikka: Esityssali 23 -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 2.12.2021 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Verkkovilppiä torjumassa
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori, verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava  at Riveria sanni.suominen@riveria.fi


Riveria, Suominen Sanni
Suominen Sanni Verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava, matemaattisten aineiden verkko-opettaja  at Riveria sanni.suominen@riveria.fi 0451226473

Ammatillisessa oppilaitoksessamme yhteisten aineiden verkko-opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan Moodlessa. Kun erillistä, valvottua kurssikoetta ei ole, verkko-opettajat saavat toistuvasti vastata kysymykseen: "Mistä tiedät, kuka opinnon on oikeasti suorittanut?". Verkko-opiskelun yleistyessä myös verkkovilppi, eli esimerkiksi vastausten kopioiminen toiselta opiskelijalta tai peräti koko opinnon teettäminen toisella henkilöllä, yleistyy. Vaikka tuhansista verkko-opintojamme suorittavista opiskelijoista vilppiin syyllistyy vain pieni osa, työskentelemme eRiveriassa (verkko-opetuksen erikoisyksikkö) päämäärätietoisesti verkkovilpin ennaltaehkäisemiseksi ja kitkemiseksi.

Oppilaitoksellamme on tällä hetkellä verkossa tarjolla yli 60 osaamispistettä uusien tutkinnon perusteiden mukaisia ja lähes 40 osaamispistettä vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisia yhteisten aineiden opintoja. Uusien tutkinnon perusteiden mukainen opintotarjonta kasvaa edelleen. Kaikki verkko-opintomme syntyvät monivaiheisen, laatukriteereihin pohjautuvan käsikirjoitusprosessin tuloksena. Verkkovilppiä voi ennaltaehkäistä monipuolisilla verkkopedagogisilla ratkaisuilla jo opinnon käsikirjoitusvaiheessa. Verkko-opinnon on oltava osaamistavoitteiden mukainen ja opiskelijan näkökulmasta motivoiva. Opinnossa on myös oltava monipuolisesti tehtäviä, joilla opettaja paitsi saa riittävästi tietoa opiskelijan osaamisesta arvioinnin tueksi, myös varmistuu siitä, kuka tehtäviä oikeasti suorittaa. Laajoilla tehtäväpankeilla ja opiskelijakohtaisilla etenemispoluilla varmistetaan puolestaan se, että opinnosta ei voida helposti tuottaa edelleen myytävää vastauspakettia.

Koska verkkovilppiä kaikesta ennakoinnista huolimatta jonkin verran esiintyy, Riveria julkaisi syksyllä 2019 verkkovilpin selvittelyyn ja seurauksiin liittyvän ohjeistuksen. Kelpoisen, verkko-opintoja runsaasti arvioivan opettajan silmä harjaantuu nopeasti tunnistamaan esimerkiksi netistä tai oppikirjasta kopioidut tai kahdelta opiskelijalta tulleet samankaltaiset vastaukset. Kun apuna ovat lisäksi Moodlen monipuoliset lokitiedot, vilpistä jää helposti kiinni. Kun verkko-opettajalla tehtäviä arvioidessaan herää epäilys verkkovilpistä, hän alkaa selvittää asiaa oppilaitostasoisen ohjeistuksen mukaisesti.

Esitys tarjoaa käytännön vinkkejä, miten verkkovilppiä voi ennaltaehkäistä verkko-opinnon käsikirjoitusvaiheessa ja havaita verkkotehtäviä arvioidessa. Lisäksi esityksessä avataan oppilaitoksemme vilppitapausohjeistusta.

eriveria.fi

eRiveria: ITK-konferenssiesitys 2021: Verkkovilppiä torjumassa