“I have a dream!” - OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN JA OPPIMISEN VYÖHYKKEET -WORKSHOP
luovuus Oppimisympäristöt tilat ja oppiminen
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

“I have a dream!” - OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN JA OPPIMISEN VYÖHYKKEET -WORKSHOP
ambassador  at eNorssi, FCLab, Tampereen yliopisto tuomo.tammi@tuni.fi


Forsström Sampo
Forsström Sampo , Lehtori
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu
sampo.forsstrom@uef.fi +358505696895

Horila Mikko
Horila Mikko , Lehtori
Tampereen yliopiston normaalikoulu
mikko.horila@tuni.fi 0505452424

Workshop järjestetään Vaakunan Linnanneito-tilassa.


Arkea 
- Perinteiset koulutilat eivät enää optimaalisesti tue oppilaille ominaisia työskentelytapoja ja oppimisprosesseja.
- Valtaosa suomalaisista oppilaista opiskelee edelleen kouluissa, jotka eivät tue tämän päivän työskentelytapoja tai kykene vastaamaan oppimisen tulevaisuuden haasteisiin. Valtaosa suomalaisista oppilaista opiskelee edelleen 1960-luvun käytäväkouluissa.

Kohti unelmaa

FCLab.fi-hanke (Future Classroom Lab Finland) luo Suomen yliopistojen kouluihin ainutlaatuisen verkoston, jossa kehitetään uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia pedagogisia käytänteitä. FCLab.fi verkosto järjestää alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia (oppimisympäristöjen kehittäminen ja suunnittelu, teknologia, ohjelmointi, maker-toiminta jne.), tekee yritysyhteistyötä sekä osallistuu erilaisiin alan seminaareihin ja tapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla.

“I have a dream!” - OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN JA OPPIMISEN VYÖHYKKEET -workshopissa tutkimme aluksi koulu- ja oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtia sekä keskeisiä tekijöitä erityisesti oppimisen vyöhykkeiden näkökulmasta https://fclab.fi/oppimisen-vyohykkeet. Tilojen käyttäjien osallistaminen suunnitteluun on tärkeää, joten workshopin työskentelytavat ovat sen mukaisia. Tilauudistuksia esitellään esimerkkitapausten avulla ja pääset kuulemaan erilaisista prosesseista, jotka ovat läsnä ja auttavat muutoksessa. Fyysisen ympäristön lisäksi pajassa keskustellaan myös pedagogiikasta, toiveista ja mahdollisista peloista tilamuutokseen liittyen.

Hands-on -sessiossa päästät mielikuvituksesi ja unelmasi tuetusti vapaaksi! Halutessasi pääset suunnittelemaan omassa koulussasi olevia tiloja ja saneerauskohteita tai järjestäjien tarjoamien tilakokonaisuuksien suunnittelua.

 

Oppimisen vyöhykkeet

FCLab.fi -hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä mm. oppimisen vyöhykkeiden (zones) näkökulmasta. Tavoitteellisesti suunnitellut, eri tavoin kalustetut ja varustellut vyöhykkeet mahdollistavat monipuolisesti opetuksen ja oppimisen menetelmiä sekä erilaisia tarpeita. Vyöhykkeet voivat olla olosuhteista riippuen täysin erillisiä tai ne voivat olla osin päällekkäisiä alueita.

Kun vyöhykkeisiin sekä niiden kalustamiseen ja varustamiseen yhdistetään hyvin laaja muunneltavuus, oppimisympäristö on mahdollisimman monipuolinen ja joustava. Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa mm. monia erityyppisiä oppimis- ja opetusmenetelmiä.