Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen
Etäopetus Hyvät käytänteet laajennettu- ja virtuaalitodellisuus opettajuus Opetusteknologia opintojen ohjaus oppimistyylit Oppimisympäristöt Yhteistyö
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen
projektipäällikkö  at AO Lappia paivi.jauhola@lappia.fi


Jauhola Päivi
Jauhola Päivi projektipäällikkö  at AO Lappia paivi.jauhola@lappia.fi 0503146436

Posteriesityksessä kuvataan lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteinen tavoite kehittää digitaalisia toimintatapoja opintopolun eri vaiheissa. Neljän ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä rakennetaan Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteistyön toteutus ja toimintamallit kohdennetaan opiskelijoille, opettajille ja työelämälle. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä virtuaalisen orientaatiojakson ja uraohjauspalvelun kehittäminen, yhteisten- ja ammatillisten aineiden verkko-opetuksen lisääminen, osaamismerkkien pilotointi, digitaalisten välineiden ideapankin luominen, näytön arviointien toteuttamisen kehittäminen digitaalisin välinein, yhteisten digityöpajojen järjestäminen, digiosaamisen urapolkumallin luominen, kommunikaation ja viittomakielen opetuksen digitalisointi, sekä digitarkkailija toiminnan pilotointi.