Etäopetuksen opit jatkokäyttöön
Etäopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt

Etäopetuksen opit jatkokäyttöön
Projektisuunnittelija  at Vantaan kaupunki


Vantaan kaupungin toisen asteen koulutuksen tavoitteena vuodelle 2021 on edistää digitalisaation hyödyntämistä opetusjärjestelyissä sekä kehittää etäopetuksen ja -ohjauksen käytäntöjä ja pedagogiikkaa. Vaikka yli vuoden kestänyt koronaviruspandemia ja sen tuomat etäopetusjaksot ovat haastaneet koulujen arkea, tilanne on myös opettanut paljon. Näitä oppeja onkin Vantaalla tarkoitus hyödyntää ja jatkokehittää.

Posterissa esitellään Vantaan lukiokoulutuksen keinoja edistää edellä mainittuja tavoitteita. Vuoden 2020 loppupuolella käynnistyi Yhdessä etänä - Vantaan lukiot etäopetusta kehittämässä -hanke. Hankkeessa kartoitetaan etäyhteyksien käytön mahdollisuuksia osana Vantaan päivälukioiden toimintaa. Opetuskokeiluja tehdään etenkin LOPS2021 mukaisten tavoitteiden edistämiseksi painottaen korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämäyhteistyön lisäämistä. Hankkeessa kehitetään myös etäopetuksen yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta sekä etäohjauksen ja tuen työkaluja.

Lisäksi lukuvuonna 2021–2022 pilotoidaan Vantaan suomenkielisten päivälukioiden yhteistä etäkurssitarjotinta. Tavoitteena on kokeilla erilaisia käytäntöjä järjestää opetusta ja toisaalta näiden avulla myös tukea koronan aiheuttamien oppimisvajeiden ratkaisua. 

Posterissa kuvataan, mitä Yhdessä etänä -hankkeessa on tähän mennessä saatu aikaiseksi ja minkälaisia suunnitelmia hankkeen loppuajalle on. Posterissa kerrotaan myös lisätietoa etäkurssitarjottimesta.