Taidetta koodilla
Hyvät käytänteet Koodaus luovuus
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Kristian Kiili
Ajankohta: 3.12.2021 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)

Taidetta koodilla
Lehtori, Ict koordinaattori  at Opentunti Oy


Helsingin sanomissa oli syksyllä 2018 Supercellin Ilkka Paanasen ja muiden merkittävien vaikuttajien kirjoitus, miten koodaus tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä taito myös luovilla aloilla. Kirjoituksessa oli hyviä näkökulmia, miten Suomen perusopetuksessa olisi tärkeää saada rikottua stereotypioita koodaukseen liittyen.

Opentunti ry, Rusko, Nousiainen ja Masku ottivat yhteyttä Ilkka Paanaseen ja päätimme yhdessä edistää asiaa valtakunnallisesti. Viitekehykseksi asetettiin kuvataiteen ja koodauksen yhdistäminen luokilla 5-7. Tavoitteiksi asetettiin seuraavat:

  1. Saadaan luovat nuoret, erityisesti myös tytöt, innostumaan koodauksen mahdollisuuksista kanavoida luovuutta.
  2. Nuoret löytävät itsestään yllättäviä kyvykkyyksiä ja heille annetaan mahdollisuus kehittää monialaista osaamista kohti aikuisuutta.
  3. Kaikki projektissa tehdyt materiaalit ovat helposti ja ilmaiseksi kaikkien opettajien ja oppilaiden saatavilla ja kopioitavissa jatkokehitykseen.
  4. Materiaali sisältää opettajille ja oppilaille niin hyvät ohjeet, että opettajille välttämättä ei tarvita täydennyskoulutusta.

ITK:ssa esittelemme teille tehdyn materiaalin ja miten sen saa helposti ja ilmaiseksi käyttöön. Materiaalit on testattu Ruskon, Nousiaisten ja Maskun kouluissa. Tavoitteena on syksyn aikana toteuttaa projektit hankekuntien n. 35 luokan ja 30 opettajan kanssa ja tavoitteena on, että materiaalit tulevat käyttöön kaikissa Suomen 5. - 7. luokilla vuosittain. Tule siis katsomaan, mitä olemme tiimin kanssa luoneet. Kopioi materiaalit ja suunnitelmat vaikka lennossa foorumiesityksen aikana ja jalosta niistä vielä parempia.