Alueellinen tutorverkosto-toiminta
Hyvät käytänteet tutorointi verkostoituminen Yhteistyö

Alueellinen tutorverkosto-toiminta
Digipedagoginen asiantuntija  at Taatila Minna


Aluehankkeemme on järjestänyt maakuntamme tutoropettajille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tapahtumissa on edistetty tutoreiden ammatillista osaamista ja edesautettu yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapahtumien teemat ovat liittyneet läheisesti digitutoropettajatoimintaan ja kouluissa käytettävään opetusteknologiaan. 

Alueellamme oli tutoropettajatoiminta vaihtelevasti käynnissä ja saman tyyppisten asioiden kanssa painittiin kaikissa kunnissa. Olemme järjestäneet koulutuksia ja edistäneet verkostoitumista lähitapaamisissa. Hankkeen avulla olemme luoneet usean kunnan käsittävän tutoropettajaverkoston ja olemme saaneet jaettua osaamista sekä hyviä käytänteitä toisillemme. Tämä toiminta ja yhteistyö osoittautui arvokkaaksi, kun korona-kausi alkoi: tutoropettajien tuella kunnat olivat paljon valmiimpia siirtymään etäopetukseen ja -opiskeluun. 

Korona-aikana hankkeen toiminta siirtyi kokonaan nettiin.