Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin
luovuus tekijänoikeus tutkiva oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Kristian Kiili
Ajankohta: 3.12.2021 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin
Lisensiointipäällikkö  at Kopiosto ry kirsi.salmela@kopiosto.fi


Mitä olisi maailma ilman kulttuuria, taidetta, elokuvia tai pelejä? Jos kaikki taide olisi kaupallista mainontaa tai pelien ja elokuvien sisältöjä ohjaisivat mainostajat? Lähdimme etsimään innostavaa, toiminnallista, ryhmässä tehtävää pelillistä tehtävää, jossa oppilaiden tekijänoikeustaitojen osaaminen ja ymmärrys kasvaisi oman oivalluksen ja tekemisen kautta. Kohderyhmänä oli yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat.

Oppilaat ratkoivat tekijänoikeustaitoihin, tiedonhakuun ja tietolähteiden käyttöön liittyviä pulmia ja pohtivat yhdessä luovan alan ja tekijänoikeuksien merkitystä. Tehtäväkokonaisuus rakennettiin pakopelin muotoon, mikä oli jotain uutta ja teki oppimisesta oppilaille kiinnostavaa ja innostavaa.

Esityksessä kuvataan ja kerrotaan opettajalle vinkkejä ja annetaan ohjeet toiminnallisen tehtäväkokonaisuuden toteuttamiseen sekä jaetaan pilotoinnissa saatuja kokemuksia.
Esityksessä opettajat saavat myös tietoa ja vinkkejä oman tekijänoikeusosaamisen vahvistamiseen ja osoittamiseen digitaalisilla osaamismerkeillä.