Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin
Arviointi opetuksen laatu Yksilöllinen oppiminen
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin
lehtori, projektikoordinaattori  at Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu pyry.antola@sedu.fi


Antola Pyry
Antola Pyry lehtori, projektikoordinaattori  at Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu pyry.antola@sedu.fi 0408300460

Torvikoski Janne
Torvikoski Janne projektikoordinaattori  at Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu janne.torvikoski@sedu.fi

Miten voimme sujuvasti ja ennen kaikkea laadukkaasti mahdollistaa yksilölliset opintopolut erilaisille oppijoille? Miten voimme vahvistaa opiskelijan osallisuutta opintojensa suunnitteluun ja omistajuutta koko oppimisprosessiinsa? Miten voimme jatkuvasti vahvistaa oppimisen taitoja?

Näihin kysymyksiin olemme hakeneet vastauksia 2,5-vuotisessa, ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien YTO-Areena-kehittämishankkeessa, joka jatkuu elokuuhun 2020. Esittelemme posterissa tiivisti hankkeemme tuotokset, esimerkiksi avoimesti hyödynnettävissä olevat sähköiset itsearviointityökalut ja oppimisympäristön, sekä kerromme miten ne voi ottaa käyttöön. Tulokset ovat sovellettavissa yhteisten tutkinnon osien lisäksi ammatillisiin opintoihin, lukio-opintoihin ja ammattikorkeakoulujen kaikille yhteisiin opintoihin.