Tehtiin oma! Opetuksen järjestäjä avoimen digimateriaalin tuottajana.
opetuksen laatu Oppimisympäristöt sisällöntuotanto Yhteistyö

Tehtiin oma! Opetuksen järjestäjä avoimen digimateriaalin tuottajana.
Aivot - Yhdessä käyttöön -hankkeen sisällöntuotannon projektipäällikkö  at Osake


Aivot - Yhdessä käyttöön on Tampereen seutukunnan innovatiivinen ja uudenlainen hanke, jossa koulutuksen järjestäjä tuottaa itse oppimateriaalia. Aivot-hankkeessa on jo tuotettu 3.– 6. luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali, ja se on käytettävissä kaikilla seudun opettajilla. Syksyllä 2021 käynnistyvät 0.– 2. luokkien ympäristöopin sekä 7.– 9. luokkien terveystiedon materiaalien tuottaminen. Materiaali tuotetaan avoimeksi ja ei-kaupalliseksi. Hankkeen julkiset nettisivut ovat nähtävissä: https://aivotkayttoon.fi. Avoimien nettisivujen ansioista yleisö pääsee näkemään ja kokemaan materiaalia itse omilla laitteillaan.

Hanke on loistava esimerkki siitä, kuinka uudenlainen ja rohkea ajattelu on johtanut onnistuneeseen toteutukseen. Pienen porukan unelma on johtanut laadukkaaseen materiaaliin, joka tulee muuttamaan oppilaitosten arjen toimintatapoja sekä toimintakulttuuria. Oppimateriaalin kehittämisen lisäksi hanke tuo kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Digitaalisuus ja muokattavuus mahdollistavat laadukkaan ja ajantasaisen materiaalin, jossa pystytään huomioimaan niin yhteiskunnalliset muutokset kuin oppilaiden muuttuvat osaamistarpeet.

Uusi toimintatapa tuottaa oppimateriaalia on koettu toimivaksi ja materiaali on erittäin laadukasta. Me Tampereen seudulla haluamme kokemustemme perusteella kannustaa opetuksen järjestäjiä ympäri maan kokeilemaan rohkeasti tätä toimintamallia niin isoissa kuin pienissäkin oppimateriaaliprojekteissa. Osaamista, innokkuutta ja halua tämän tyyppiseen ajatteluun varmasti on muuallakin, ja tämä malli mahdollistaa niin yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen kuin oppimateriaalin kehittämisen juuri koulutuksen järjestäjän ja opettajan omiin tarpeisiin. Avoimuus ja muokattavuus lisää materiaalin käytettävyyttä sekä joustavuutta myös muille koulutuksenjärjestäjille. Materiaalia on helppo uudistaa ja räätälöidä sopivaksi.

Oman oppimateriaalin hyödyt ovat ennen kaikkea sen paikallisuudessa. Tampereen kaupunkiseudun opetussuunnitelmaan sopivaa oppimateriaalia ei ollut olemassa, joten se päätettiin tehdä itse. Nyt käytössämme oleva oppimateriaali on tehty suoraan paikallisen opetussuunnitelman vuosiluokkaistuksen ja tarkennusten sekä seudullisten arviointikriteerien pohjalta. Oppimateriaalissa haluttiin huomioida myös arviointikulttuurin muuttuminen, TVT-taitojen kehittäminen opiskelun ohessa sekä ylös- ja alaspäin eriyttämisen helpottaminen. Oppimateriaalin suunnittelussa tärkeä lähtökohta on ollut digitaalisuuden mahdollistaman lisäarvon tehokas hyödyntäminen.

Materiaalista on haluttu tehdä mahdollisimman helppokäyttöinen sekä opettajille että oppilaalle. Materiaali on sijoitettu olemassa olevaan Moodle-oppimisympäristöön ja kirjautuminen sinne on vaivatonta ja onnistuu jo olemassa olevilla tunnuksilla. Materiaali toimii kaikilla laitteilla ja se kulkee oppilaan mukana esimerkiksi omassa puhelimessa missä vain. Digitaalisuus luo mahdollisuuden visuaalisen materiaalin valmistamiseen ja materiaaliin on vaivatonta tuoda esimerkiksi ääntä, videoita ja animaatioita, joita onkin materiaalissa pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon pedagogisena tukena. Digitaalisen oppikirjan lisäksi materiaali sisältää paljon oheismateriaalia, joka sekin kaikki on muokattavissa opettajan omiin tarpeisiin sopivaksi. Oheismateriaali sisältää muun muassa erilaisia arviointiin käytettäviä malleja ohjeistuksineen, portfoliopohjia, eriyttäviä tehtäviä niin ylös- kuin alaspäin sekä oppimista ja TVT-taitoja syventäviä tehtäviä.