Data oppijan tukena - mitä ja miten?
Analytiikka Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen

Data oppijan tukena - mitä ja miten?
kehittämiskoordinaattori  at Koulutuskuntayhtymä Tavastia


Workshop järjestetään Scandic Aulangon tilassa 36.


Digiympäristöt ovat kehittyneet siihen vaiheeseen, että data voidaan ammatillisessakin koulutuksessa valjastaa oppijan ja ohjauksen välineeksi. Olemme määritelleet sanastoa, rakentaneet mallia ja siihen liittyviä käytännön työkaluja, joiden avulla eri järjestelmiin kertyvää dataa voidaan hyödyntää eri oppimisen ja ohjauksen tilanteissa toisen asteen opiskelijoiden osaamisen hankkimisen sujuvoittamisessa. Opettajillamme on Moodle- ja Itslearning-ympäristöissä pilotoituja datan hyödyntämisen case-kuvauksia ja hallinnon väki on hyödyntänyt myös Primus-dataa. Kiinnostava osa-alue on simulaattoridatan hyödyntäminen ja pedagogisen prosessin vahvistaminen sen avulla.

Iltapäivän workshopissamme pääset potentiaalisena data- ja oppimisanalytiikkatyökalujen käyttäjänä tutustumaan DOT-hankkeen tuotoksiin ja malleihin sekä pohtimaan hyödyntämistä omassa työssäsi oman organisaatiosi välineillä.

Työskentelyn teemat muodostuvat oppimisanalytiikan eri osa-alueista esim:  mitä halutaan saada aikaan, millaisia pedagogisia toimenpiteitä haluaisimme saavuttaa, mitä meillä on jo, mitä pitää muuttaa.