Perinteistä vihkotyöskentelyä digitaalisessa oppimisympäristössä
Analytiikka Etäopetus matematiikka Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen

 Perinteistä vihkotyöskentelyä digitaalisessa oppimisympäristössä
Lehtori/apulaisrehtori  at Tyrnävän kunta


Esittelemme innovatiivista matematiikan oppimisympäristöä, joka yhdistää digitaalisen ja perinteisen, vihkotyöskentelyä painottavan, opetuksen. Tavoitteena on opiskella matematiikkaa pedagogisesti uudella tavalla. Opettaja voi keskittyä oppilaiden yksilökohtaiseen ohjaamiseen tehokkaammin, koska oppilaille tulee aktiivisempi rooli opiskelussaan. Verkkomateriaali ja tarvittaessa tulostettavat teoriavihkot mahdollistavat myös perinteisen opiskelun. 

Idea tämän sähköisen materiaalin kehittämiseen lähti turhaantumisesta perinteisen tavan opetukseen, kun osa oppilaista joutui odottelemaan hitaimpia oppilaita esimerkkien ja teorian vihkoon kirjoituksessa. Tuli oivallus, että video ajaisi tämä saman asian, ja oppilaat voisivat katsoa sen niin monta kertaa kuin haluaisivat. Sähköisten kotitehtävien kehittäminen ja kotitehtävävideoiden kuvaaminen alkoi havainnoista käytävillä: oppilaat tekivät kotitehtäviä juuri ennen tunnin alkua, ja usein ne oli tehty huonosti tai jätetty tekemättä kokonaan. Nyt oppilaat voivat videolta katsoa oikean ratkaisun ja tehdä tehtävän uudelleen videon katselun jälkeen.

 • Toimii kaikilla laitteilla

 • 1500 opetusvideota

 • Tuhansia tehtäviä

 • Äärimmäisen helppo käyttöliittymä 

 • Vuorovaikutteiset opetusvideot 

 • Teoriamuistiinpanot

 • Palautteen antavat nettitehtävät

 • Perinteiset vihkotehtävät tarkistuksineen

 • Nettipohjaiset kotitehtävät ja niihin ratkaisuvideot 

 • Kahoot- ja muut oppimispelit

 • Muistikortit käsitteiden opiskeluun

 • Automaattisesti arvosteltavat nettitestit

 • Perinteiset paperitestit

 • Kokeet ja vaihtoehtoiset näyttötavat

 • Uuden OPS:n mukaiset arviointiperusteet 

 • Kehityskeskustelulomakkeet

 • Ohjelmointiosuudet osana matematiikan opetusta 

 • Eriyttävät polut, myös ylöspäin

 • Tulostettavat teoria- ja tehtävävihkot

 • Oppituntilukujärjestykset

 • Selkeät ohjeet opettajalle

 • Analytiikkapalvelu

Materiaali huomioi laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet ja uuden opetussuunnitelman sisällön. Opettajaa ilahduttavat mm. sivuston käytön helppous, eriyttäminen molempiin suuntiin, valmiiksi suunnitellut kokonaisuudet testeineen sekä arvioinnin helpottuminen. Etäopetuksessa oppilailla on käytössä kaikki se sama tuttu materiaali, mikä lähiopetuksessakin. Materiaalia voi hyödyntää omien mieltymysten ja tarpeitten mukaan osana perinteistä opetusta, kirjan tukena tai korvaajana. Opettaja voi antaa sivuston opettaa uuden asian tai opettaa sen itse. Materiaalia voi käyttää joustavasti, yhden asian tai koko koealueen opiskeluun. 

Sivusto auttaa eriyttämään sekä ylös- että alaspäin. Materiaali eriyttää jo itsessään: vihkotehtävät on jaettu kolmeen, osassa kappaleissa jopa neljään, eri vaikeus- ja tavoitetasoon. Myös teoriaa opiskellaan oman tason mukaan. Lisäksi oppituntien ajankäytössä on käytetty eriyttämistä ja laadittu eri polut eritasoisille oppilaille. Oppilaat valitsevat kurssin alussa polun, jota seuraavat kurssin aikana. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat saavat tukea omalla polullansa, ja kiitettävän oppilaat saavat materiaalin avulla siivet. Jokainen etenee omaan tahtiinsa aihekokonaisuuden sisällä. Materiaali silältää kokeiden lisäksi vaihtoehtoisia näyttömahdolilsuuksia kokeiden korvaajiksi. Oppilas valitsee kurssin/koelueen alussa oman tavoitteensa ja lähtee tavoittelemaan sitä määrätietoisesti työskentelemällä. Materiaali sisältää sähköiset testit sekä perinteiset testit ja niiden ajankohdat. Jokaisen kurssin alussa oppilas valitsee uudelleen oman polkunsa, joten “väärän” polun valitseminen ei ole kohtalokasta.

Sivusto kerää jatkuvasti käyttäjäpalautetta sekä opettajilta että oppilailta. Palautteen avulla kehitystyö on tehokasta ja suoraan käyttäjien tarpeisiin vastaavaa.