Kou­lu­tuk­ses­ta ja kes­tä­västä ke­hi­tyk­ses­tä SDG4
Analytiikka Hyvät käytänteet opetuksen laatu yrittäjyys
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 3.12.2021 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Kou­lu­tuk­ses­ta ja kes­tä­västä ke­hi­tyk­ses­tä SDG4
Adviser  at BusinessFinland mc7.mamk@hotmail.com


Esityksessä kerrotaan yleisesti YK:n kestävän kehityksen 17 toimenpiteestä ja erityisesti kou­lu­tuk­ses­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen näkökulmasta. 

Esityksessä tuodaan esille tilannekuvaa ja esimerkkejä miten kestävän kehityksen periaatteita on sovellettu koulutuksessa.

Kansallisten indikaattorien mukaan koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat Suomessa hyvällä mallilla: perusasteen suorittaneiden osuus on korkea, ja esimerkiksi kirjastopalveluiden käyttöaste on edelleen huipputasoa. Kuitenkin lukutaidon ja nuorten yhteiskuntataitojen kehitys on huolestuttavaa, ja tutkimus- ja kehittämismenojen osuus BKT:sta on laskenut. SDG4 koulutusta mittaavan indikaattorin kahdeksasta alamittarista kuusi osoittaa parasta mahdollista tilaa. Suomessa työtä on kuitenkin vielä elinikäisen oppimisen tukemisessa.

Maailmalla suomalaista koulutusjärjestelmää arvostetaan ja osaamista kuvattiin Suomen merkittäväksi vientivaltiksi. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa todetaan, että kestävän kehityksen välttämättömyys tulee tunnistaa ja sen mukaisesti tulee toimia. 

Esimerkkinä käydään läpi Helsingin kaupungin kestävän kehityksen suunnitelmaa ja toteutumisen raporttia malliksi muillekin toimijoille.