Yhteisten tutkinnon osien mallikurssit verkossa –apua opettajille ja joustavuutta opiskelijoille
Etäopetus opetuksen laatu Yhteistyö
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 3.12.2021 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)

Yhteisten tutkinnon osien mallikurssit verkossa –apua opettajille ja joustavuutta opiskelijoille


Ammatillinen koulutus on osaamisperusteista, ja sen keskiössä ovat opiskelijan henkilökohtainen osaamisen hankkiminen ja opiskelun joustavat polut. Yhteisten tutkinnon osien joustavaa, opiskelijalähtöistä suorittamista auttavat toimivat verkkokurssit. Verkkokurssien tärkeys huomattiin myös pandemia-aikaan poikkeusolojen etäopiskelussa. 

Opiskelijoiden verkko-opiskelun pohjaksi tarvitaan laadukkaita, pedagogisesti korkeatasoisia ja tutkinnon osien osaamistavoitteisiin yhtenäisesti vastaavia materiaaleja. Tällaiset materiaalit palvelevat parhaimmillaan niin verkkokursseina, pajaopetuksen omatahtisesti edettävinä materiaaleina kuin lähiopetuksen runkonakin. 

Oppilaitoksessamme verkko-opiskelun mahdollistamiseksi ratkaisuksi on valittu opettajien yhdessä suunnittelemat osa-alueiden kurssit, jotka vastaavat kaikkiin osa-alueen osaamistavoitteisiin. Nämä yhteiskehitetyt nk. mallikurssit sisältävät kaikki materiaalit ja tehtävät sekä osaamisen hankkimiseen että sen osoittamiseen. 

Mallikurssin tekemistä, ylläpitoa ja päivittämistä varten oppilaitoksessa on “verkkovastaavia” opettajia, jotka koordinoivat osa-aluetta opettavien opettajien yhteistyötä ja tuottavat kurssiin yhdessä sovittuja materiaaleja ja tehtäviä. Eri alojen tarpeet ja näkökulmat tulevat huomioitua jo mallikurssin tekovaiheessa, ja valmiista kurssista jokainen opettaja saa itselleen ja opiskelijoilleen kopion. Opettajien tukena ja kokonaisuuden koordinaattoreina ovat oppilaitoksen verkkopedagogi ja yto-koordinaattori. 

Tavoitteena yhdessä työstetyissä ja kaikille opettajille jaetuissa mallikursseissa on, että opiskelijat saavat osaamisen hankkimiseen samanlaiset lähtökohdat ja opettajat puolestaan yhteisen välineen yhteisen tutkinnon osan osa-alueen etenemisen seurantaan. Verkkokurssin käyttö myös etemisen seurannan välileenä mahdollistaa sen, että tieto opiskelijan etenemisen vaiheesta on saatavilla yhteisesti kaikkilla osa-aluetta opettavilla opettajilla. Tällöin myös esim. opiskeltavan tutkinnon vaihtaminen ei tuo mukanaan lisähaasteita yhteisten tutkinnon osien opiskelun jatkuvuuteen. Lisäksi kattava verkkokurssitarjonta mahdollistaa sen, että opiskelijalla ovat kaikki yhteisten tutkinnon osien materiaalit samassa oppimisympäristössä osaamisen hankkimisen tavasta riippumatta. Opettajalla on käytössään valmis materiaali, jonka kehittämiseen hän on osallistunut ja osallistuu. Verkkokursseilla on myös mahdollista tarjota laajemmin yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osa-alueita opiskelijoille oppilaitoksen eri toimipisteissä. 

Tällä hetkellä oppilaitoksessa on tarjolla lähes kokonaisuudessaan kaikki yhteisten tutkinnon osien pakolliset osa-alueet. Useita niistä on käytetty ja kehitetty 1–2 lukukautta. Tämän vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saada myös kaikki valinnaiset kurssit oppimisympäristöön käyttövalmiina.  

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden kursseja on kehitetty esiin nousseiden tarpeiden pohjalta, jotka kuvataan alla: