Keskitetyllä tukimallilla loistaviin yhteisöllisiin tuloksiin
Hyvät käytänteet opetuksen laatu Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Jari Laru
Ajankohta: 3.12.2021 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)

Keskitetyllä tukimallilla loistaviin yhteisöllisiin tuloksiin
projektikoordinaattori  at Imatran kaupunki


Tervetuloa mukaan! Esittelemme kunnan TVT- toimintaympäristöä ja tukimallia pedagogisen käytön mahdollistajana digitutorin ja IT-tuen esimerkein.

Kunnassamme on kolme uutta koulukeskusta, joihin on luotu strategian mukaisesti yhtenäinen pedagoginen tuki ja tekninen infrastruktuuri, joka mahdollistaa monipuoliset pedagogiset ratkaisut sekä opetusta ja oppimisprosessia tukevan teknologian hyödyntämisen arjessa. Tuemme opettajia laajasti teknologian pedagogisessa käytössä. Tehostamme ja monipuolistamme oppimista varhaiskasvatuksesta lukioon, tarjoamalla kokonaisuuden, jossa koulutus, tuki, laitteet ja ohjelmistot nivotaan yhteen joustavaksi kokonaisuudeksi. Koko koulukeskukselle hankitaan aina samanlaiset kokonaisuudet; oppilaslaitteet kolmannesta luokasta ysiluokkaan. Pienemmillä on käytössään ryhmälaitteet. Jokaisen koulukeskuksen opetusluokassa on älynäytöt, joista suurinta osaa voi joustavasti liikuttaa tilasta toiseen. Näillä eväillä pedagogiikka on onnistuttu lyhyessä ajassa kehittämään yhteisöllisen ja aktivoivan oppimisen periaatteille, käytössä olevia oppimisympäristöjen laitteita aktiivisesti hyödyntäen. Jokaisella koulukeskuksella on apuna oma IT-tukihenkilö, joilla on pedagoginen tausta. Kunnassamme on lisäksi digitutor yhden päivän viikossa opettajien tukena.

Koulukeskukseen on juurrutettu arjen toimintaan aiemmasta käytännöstä laajennettu digitutor-toimintamalli, jossa tukea digipedagogiikkaan pyritään tarjoamaan perustason yleiskoulutusten ja arjen digipulmien ratkomisen lisäksi erityisesti kiinnostuneille ja innostuneille opettajille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Digitutorille on varattu työaikaa siihen, että tämä järjestää henkilökunnalle koulutusta ja etsii ideoita erilaisiin digipedagogisiin toteutuksiin lähtien liikkeelle käyttäjien ideoista ja tarpeista. Opettaja voi esittää ideansa digitutorille, joka etsii sopivat toteutustavat, on mukana suunnittelussa ja tukena toteutuksessa oppitunnilla. Tällä toimintamallilla on saatu aikaan monia hyviä pienempiä ja suurempia kokonaisuuksia sekä aktivoitu opettajia kokeilemaan ennakkoluulottomammin uutta. Lisäksi digitutor on ollut tiiviisti mukana koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa, mikä on osoittautunut toimivaksi. Digitutor tuntee käyttäjien tarpeet ja taitotason ja pystyy yhdessä ulkopuolisen kouluttajan kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan työyhteisöä parhaiten palvelevat tehokkaat koulutukset.