10 x arki
Opetusteknologia oppimistyylit Oppimisympäristöt tilat ja oppiminen
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 2.12.2021 11.15 - 12.30 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

10 x arki
mediapedagogi  at Tampereen kaupunki jukka.haveri@tampere.fi


Mediakoulu 10-vuotta  (2010-2020)

Mediakoulu on toiminut vuodesta 2010 alkaen Tampereen kaupungin peruskouluissa tarjoten oppilaille mahdollisuuden tutustua niin median maailmaan kuin digitaalisten työvälineiden käyttöön koulussa. Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja  tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien oppilaille. 10 vuoden aikana oppilaita on ollut noin 30000. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin, median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.

Esityksessä pääsee kurkistamaan toiminnan arkeen sekä toiminnan mallien pohjalta keväällä julkaistavaan opasvihkoon.

Mediakoulu on ollut vuosien aikana  ITK:ssa useamman kerran esillä esittelemässä jotain yksittäisen innovaatiota tai työtapaa;  oppilaiden oma toimitus, oppilaat opettajina, hajautettu älytaulu, painettu netti, kamerakynäpakka/mediakortit, Pop up mediastudio.  Työn kehittäminen on olennaista ja panostamme tällä hetkellä  mm. ON-line stremauksiin luokkien ja koulujen välillä. Mahdollinen esitys ei kuitenkaan pohjautuisi  aiempien tapaan yhden uuden innovaation esittämiseen vaan toisin 10 noston välityksellä tutuksi toiminnan arjen.

Keväällä toiminnan 10-vuotisjuhlan tiimoilta toteutetaan AR-tekniikkaan pohjautuva reseptivihko, joka avaa toiminnassa tehtyjä ratkaisuja. Reseptivihkoa on ollut mukana tekemässä mediapajoissa aktivisesti toimivia opettajia oppilaineen. Tuote ei ole myytävänä vaan se jaetaan verkon välityksellä 2015 julkaistujen kamerakynäpakan tapaan.  Kyse on painotuotteesta, jota opettaja voi helposti hyödyntää niin suunnittelun kuin toteutuksenkin työkaluna.

Pohdimme opasvihko-työryhmän kanssa digitaalisuuden kipupisteitä. Useimmiten ongelmia tuottavat toiveiden ja toteutuksen ristiriita, unelma ja arki eivät kohtaa. Digitaalisuuden dna:ssa olennainen piirre on tarjota mahdollisuus erilaisin keinoin tavoittaa haluttu asia.  Mahdollisuuksien määrä saattaa lamaannuttaa ja jää huomaamatta miten arkista digitaalisuuden hyödyntäminen pohjimmiltaan on. "Reseptivihossa" kustakin ideasta löytyy variaatioita tutun S,M,L,ja XL - jaottelun mukaan .  Tavoitteena on tarjota työväline kannustamaan opettajaa ottamaan pieni askel ennenkuin mielikuva digitaalisen prosessin monimutkaisuudesta vie energian ja se ensimmäinenkin askel jää ottamatta.

Esimerkkimateriaalin laajuuden takia ehdotan tunnin aikaa esitykselle. Mukana tällöin olisi esiintyjän lisäksi 2 -3 opettajaa tai oppilaista kertomassa Mediakoulun arjesta.