Digitaalinen muutos rakennusalan opetuksessa
Hyvät käytänteet opettajuus opetuksen laatu Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Jouni Kangasniemi
Ajankohta: 3.12.2021 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Digitaalinen muutos rakennusalan opetuksessa
Lehtori  at Vantaan ammattiopisto Varia liisa.huittinen@eduvantaa.fi


Muutoksen tuulet puhaltavat ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen. Myös rakennusalalla on ollut pakko sopeutua tähän. Se on monin paikoin ollut vaikeaa, koska rakennusalan opettajat eivät ole mitään diginatiiveja vaan enemmänkin ”vanhan kansan timpureita”, joilla pysyy kädessä mieluummin saha ja vasara kuin tabletti tai älypuhelin.

Koska muutos on kuitenkin väistämätöntä, niin olemme lähteneet pienin askelin päivittämään myös rakennusalan perustutkinnon opetusta. Välillä on menty oikeaan suuntaan ja välillä palattu pari askelta takaisin päin. Olemme ymmärtäneet, että opetusta on pakko päivittää tähän päivään, mutta haasteita on ollut: Mitkä digityökalut olisivat meille sopivia? Mistä löydämme aikaa opetella itse kaikki uudet työkalut ja välineet? Miten käytämme niitä meille sopivalla tavalla? Millä ajalla rakennamme tehtäviä digivälineisiin niin, että saamme ne käyttövalmiiksi?

Ammattiaineiden opettaminen talonrakentajille on hyvin käytännönläheistä. Senkin takia toimintatapojen muutos ja digitalisaation tunkeutuminen raksaopintoihin on monelle rakennusalan opettajalle vaikeaa. Olemme vihdoin löytäneet itsellemme sopivat tavan ja vauhdin ottaa digitaalisuuttaa mukaan opetukseen ja osaamisen etenemisen seurantaan. Monia asioita pystyisi varmasti tekemään vieläkin paremmin ja vielä hienommilla välineillä, mutta siirrymme niihin sitten, kun olemme itse siihen valmiita. Haluamme edetä pienin askelin. Suuret harppaukset aiheuttavat helposti ahdistusta ja vastustusta opettajissa.

Paljon puhutaan diginatiiveista nuorista, jotka pitävät itsestään selvyytenä digitaalisuuden tulemista opetukseen. Mutta asia ei ole aivan niin yksinkertaista. Etenkin pääkaupunkiseudulla yhä suurempi osa opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia. Senkään takia ei voida ajatella, että siirryttäisiin opetuksessa täysin verkkoon tai digimaailmaan. Tehtävät eivät voi olla sellaisia, että oppilas näppärästi itseopiskellen suorittaisi teoriaopintoja. Verkko-opintoja pitää kuitenkin olla tarjolla, koska oppilasaines on niin monipuolista: nopeita opiskelijoita, työssäkäyviä perheellisiä, oppimisvaikeuksista kärsiviä jne.

Tässä foorumiesityksessä kerromme konkreettisesti, miten olemme pikkuhiljaa ottaneet digitaalisuuden mukaan rakennusalan perustutkinnon opetukseen sekä muuttaneet opetus- ja opiskelutapoja vastaamaan 2000-luvun vaatimuksia. Olemme kuitenkin koko ajan pyrkineet pitämään muutosvauhdin sellaisena, että sekä opettajat että opiskelijat ovat pysyneet hyvin vauhdissa mukana. Ja vastustuksen sijaan kaikki ovat päinvastoin halunneet saada lisää digitaalisuutta mukaan opetukseen. Kerromme myös siitä, miten muutamat mielestämme hienot digi-ideat eivät toimineet ollenkaan opiskelijoiden kanssa.