Pelillistämisellä tehoa viestintään ja oppimiseen
Opetusteknologia oppimistyylit Tekoäly
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Jouni Kangasniemi
Ajankohta: 3.12.2021 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)

Pelillistämisellä tehoa viestintään ja oppimiseen
asiantuntija  at Epicoutrun


Oppimiseen ja koulutukseen tarkoitettujen pelitoteutusten avulla voidaan optimoida viestinnän tehoa sekä kohderyhmää tarkemmin ja tuottaa näin enemmän laadullisesti arvokkaampaa liikennettä verkkosivustoille. Toteutusten avulla vähennetään kuilua teorian ja käytännön välillä – ensisijaisena tehtävänä on tarjota tietoa, informoida, vahvistaa muistia ja kouluttaa loppukäyttäjiä viihdyttävästi.


Olemme keränneet tutkimustietoa pelillistämisen vaikutuksista ihmisen käyttäytymiseen osana oppimisprosessia. Materiaali on peräisin useilta eri tutkimusorganisaatioilta. Tämän lisäksi olemme rakentaneet koulutuksen ja ulkoisen viestinnän tarpeisiin useita ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot kehittävät oman asiakaskuntansa sekä henkilökuntansa osaamista. Oppimisprosessin aikana kohderyhmän muistijälki haluttuun tietoon on kasvanut noin 80 % verrattuna perinteisiin metodeihin. Käytössämme on siis sekä tutkimusmateriaalia että konkreettisia omankäden kautta koettuja toteutuksia. 

Esityksen otsakkeina: 

Mitä pelillistäminen on?
Kuka sitä tekee ja miksi sitä tehdään
Lyhyt historiikki

Median pirstaloituminen ja viitekehys erilaisten työkalujen käytöstä
Teknologian vaikutus sisällöntuotantoon ja erilaisten työkalujen konvergenssin aiheuttamat muutokset

Mitä tulevaisuudelta odotetaan?
Katse eteenpäin 2030-luvulle

Mobiililaitteiden vaikutus ihmisen käyttäytymisen muutoksiin, trendit ja näiden muutosnopeus

Mitä kännykän jälkeen?

Case esimerkkejä yritysten yliopistojen ja korkeakoulujen näkymä pelillistämiseen oppimisessa

Organisaatioiden toimintamalleja pelillistämisen ja viestinnän integaraatiossa.

Aikaa kysymyksille/ Yhteenveto ennen hengähdystaukoa...