Kestävän kehityksen kortit, lisättyä todellisuutta liikkuen
laajennettu- ja virtuaalitodellisuus Opetusteknologia sisällöntuotanto

Kestävän kehityksen kortit, lisättyä todellisuutta liikkuen
Verkko-oppimisen asiantuntija  at Varalan Urheiluopisto


Posterissa esitellään lisättyä todellisuutta hyödyntävä kestävän kehityksen liikunnallinen mobiilirata.
Mobiilirata muodostuu painetuista korteista, jotka sisältävät perustietoja kustakin aihepiiristä. Kestävän kehtyksen korttien painopistealueet on valittu maailmanlaajuisista YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteista. Mobiililaitteiden avulla korteista avautuu tarkempaa tietoa kestävän kehityksen sisällöistä. Korttien sisältöjä voi hyödyntää mm. luontoretken suunnittelussa ja retkeen valmistautumisessa. Kortit soveltuvat kaikille luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille.

Tavoitteena on lisätä hankkeessa tuotettavan sisällön avulla kestävän kehityksen näkökulman huomioimista opiskelijoiden arjessa ja ammatillisissa opinnoissa nykyistä laajemmin. Lisätyn todellisuuden sisällön avulla luodaan kokemuksia, jotka herättävät pohtimaan omien ratkaisujen vaikutusta ja kannustavat toimimaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Lisätyn todellisuuden sovelluksessa yhdistetään painettua oppimateriaalia mobiililaitteilla tarkasteltaviin 3D-malleihin, teksti- ja 360-videosisältöön sekä ja animaatioihin.
Opiskelijat voivat tarkastella painetuista oppimateriaaleista avautuvaa sisältöä omia mobiililaitteitaan hyödyntäen. Posterissa on kuvattu toteutusmalli ja esimerkkejä painetun ja digitaalisen sisällön yhdistämisestä lisätyn todellisuuden avulla.

Hankkeen aikana toteutettua kestävän kehityksen sisältöä voidaan hyödyntää myös henkilöstön koulutuksessa. Posteripaikalla on esillä esimmäiset versiot kestävän kehityksen korteista. 

Kestävän kehityksen kortit toteutetaan osana ViSu-hanketta. ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa on laaja verkostohanke, jossa
hyödynnetään virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sekä simulaatioiden mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä.