Avoin opetus ja oppiminen
MOOC Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Kohderyhmä: Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat

Avoin opetus ja oppiminen
Vanhempi yliopistonlehtori  at Aalto University ari.korhonen@aalto.fi


Korhonen Ari
Korhonen Ari , Senior University Teacher
Aalto University
ari.korhonen@aalto.fi 0503831363

Posteri esittelee portaalin avoinpetus.fi (avoinoppiminen.fi). Sinne on koottu kotimaista opetuksen tarjontaa, joka on maksutonta osallistujille. Portaalilla on myös oma Facebook-ryhmä, jossa voi käydä keskustelua avoimesta opetuksesta ja oppimisesta. Portaaliin kerätään myös tietoa avoimen opetuksen ja oppimisen teemoilla kulkevista projekteista ja hankkeista, kuten Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeesta. Tavoitteena on löytää omistaja tälle portaalille, eli taho joka voisi jatkossa ylläpitää ja kehittää sitä mm. tarjoamalla avointen oppimateriaalien kirjastoja ja materiaalipankkeja.