Avoin opetus ja oppiminen
MOOC Opetusteknologia Oppimisympäristöt

Avoin opetus ja oppiminen
Vanhempi yliopistonlehtori  at Aalto University


Posteri esittelee portaalin avoinpetus.fi (avoinoppiminen.fi). Sinne on koottu kotimaista opetuksen tarjontaa, joka on maksutonta osallistujille. Portaalilla on myös oma Facebook-ryhmä, jossa voi käydä keskustelua avoimesta opetuksesta ja oppimisesta. Portaaliin kerätään myös tietoa avoimen opetuksen ja oppimisen teemoilla kulkevista projekteista ja hankkeista, kuten Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeesta. Tavoitteena on löytää omistaja tälle portaalille, eli taho joka voisi jatkossa ylläpitää ja kehittää sitä mm. tarjoamalla avointen oppimateriaalien kirjastoja ja materiaalipankkeja.