Pedagogisesti pikkuisen parempi Moodle
Etäopetus opetuksen laatu Opetusteknologia Oppimisympäristöt sisällöntuotanto
Paikka: Esityssali 23 -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 2.12.2021 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)

Pedagogisesti pikkuisen parempi Moodle


Gradiassa ehdittiin aloittaa Moodlen käyttöönotto juuri ennen pandemia kevättä. Käyttöönotossa keskeistä on ollut, että sitä on tehty pedagogiset näkökohdat tarkasti huomioiden, opettajille ja opiskelijoille palvelua rakentaen. Suuren kuntayhtymä-organisaatiomme tarve yhteiseen kehittelyyn ja asioiden avoimeen tarkasteluun on myös koko ajan otettu huomioon suunnittelussa. Sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukioissa on saavutettu yhteisöllinen työtapa, jossa oppiaineryhmät ja tiimit työstävät ajatuksia ja sisältöjä myös yhteistyössä. 

Moodlelle tehtiin organisaatiomme ilmettä tukeva visuaalinen ulkoasua. Olemme rakentaneet pedagogisia mallipohjia opettajien digitaalisen materiaalin, verkkoympäristön, verkko-opintojaksojen (eGradia) suunnittelun tueksi, ja ohjanneet samalla mm. tarkastelemaan tutkintojen ammattitaitovaatimuksia, antamaan palautetta sekä kehittämään opiskelijan ohjausta ja arviointia. Olemme pureutuneet opiskelijan tehtävien laatuun ja määrään suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin sekä tuoneet Moodlen analytiikkatyökaluja opettajan ja opiskelijan tueksi. Erityisesti olemme painottaneet opintojaksojen pedagogista suunnittelua ja käsikirjoittamista. Olemme joutuneet myös pohtimaan Moodlen suhdetta eri työvälineisiin, kuten Teamsiin. 

Olemme Digipalveluiden Opetusteknologian toimesta kouluttaneet ja järjestäneet työpajoja henkilöstölle kuluneen pandemian aikana. Henkilöstöä on koulutettu tavoitteellisesti digivälineissä, digipedagogiikassa, tekijänoikeuksissa, avoimissa materiaaleissa (aoe.fi) sekä saavutettavuudessa. Olemme tuottaneet runsain määrin ohjeita ja tallenteita opettajien ohjauksen tueksi sekä kehittäneet ketterästi toimintatapojamme vastaamaan muuttuvia tilanteita. Osaava opetusteknologian tiimimme on myös tarjonnut vahvaa tukea opintojaksojen yhteistuottamisessa opettajien kanssa. Digin avulla on kehitetty paljon pedagogiikkaa - se on meille opetusteknologiassa sydämen asia! Näistä kokemuksistamme ja opeistamme tulemme kertomaan teille mielellämme.