Digitaalisen henkilöstökoulutuksen vaikuttavuus
Etäopetus opetuksen laatu vaikuttavuustutkimus verkko-oppiminen
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Teemu Leinonen
Ajankohta: 2.12.2021 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)

Digitaalisen henkilöstökoulutuksen vaikuttavuus
Asiantuntija  at Työterveyslaitos


Työpaikkojen henkilöstökoulutukset toteutetaan yhä useammin digitaalisesti tai digitaalisuutta hyödyntäen monimuotokoulutuksina. Digitaalisilla koulutuksilla haetaan mm. joustavuutta ajasta ja paikasta, koulutusten skaalautuvuutta sekä kustannussäästöjä matkakuluista ja työajasta. 

Myös Työterveyslaitoksen työpaikoille tarjoamat työhyvinvointi- ja työturvallisuuskoulutukset toteutuvat asiakkaiden toiveiden mukaan aikaisempaa useammin kokonaan verkkovälitteisesti. Tutkimukset osoittavat, että koulutusten osaamistavoitteet voidaan saavuttaa verkkovälitteisillä koulutuksilla yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin perinteisellä luokkahuoneopetuksella [1]. Yksittäisiä digitaalisia henkilökoulutuksia ei kuitenkaan arvioida eikä niiden vaikuttavuutta tutkita riittävästi.  Runsaan tarjonnan joukossa kaikkien koulutusten laadusta tai vaikuttavuudesta ei ole takeita. 

Miten verkkovälitteisten henkilöstökoulutusten laatua ja vaikuttavuutta voidaan tutkia ja osoittaa? Tässä esityksessä esittelemme tuoreen vaikuttavuustutkimuksen työhyvinvoinnin kentältä. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko verkkokoulutuksella lisätä työn tuunaamista (oman työn ja työtapojen muokkaamista tavoitteena sopivampi, mielekkäämpi ja työhyvinvointia edistävä työ) ja sen myötä työn imua (yksilön työtä kohtaan kokema tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen) sekä työpäivän aikaista sydämen toiminnan parasympaattista säätelyä. Työn tuunaamisen edistäminen verkkokoulutuksen keinoin ja sen psykofysiologisten hyötyjen tutkiminen on uusi tutkimusalue, josta ei ole vielä lainkaan kansallisia tai kansainvälisiä tutkimustuloksia. Käymme esityksessä läpi myös ajanhallintaa ja työn ydintehtäviin fokusoitumista kehittävän verkkokoulutuksen arvioinnin tuloksia ja esittelemme arvioinnin pohjalta nousseet edellytykset onnistuneelle ajanhallinnan verkkovalmennukselle.  

Vastaamme esityksessämme seuraaviin kysymyksiin:
•    Työterveyslaitoksen verkkokoulutukset – miten suunnittelemme ja toteutamme tutkimukseen perustuvia laadukkaita muutosvalmennuksia?
•    Miten olemme tutkineet koulutusten laatua ja vaikuttavuutta?
•    Mitä näiden tutkimusten tulokset kertovat ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella voidaan tehdä?
•    Mitä opimme? Käytännön suosituksia, joita jokainen työelämäkouluttaja tai koulutuksia tilaava voi huomioida koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi.


Lähde:
[1] Means B., Banks M. & Murphy R. (2014). Learning Online: What research Tells Us About Whether, When and How. Routledge. New York.