Laadukkaan verkko-opetuksen suunnittelu visuaalisella ABC-metodilla
Etäopetus kurssien suunnittelu MOOC opetuksen laatu opetussuunnitelma Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Hanna Teräs
Ajankohta: 3.12.2021 10.30 - 11.45 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Laadukkaan verkko-opetuksen suunnittelu visuaalisella ABC-metodilla
Verkkopedagogiikan asiantuntija  at Helsingin yliopisto sanna.parikka@helsinki.fi


Toimintasessiossa osallistujat pääsevät kokeilemaan pedagogista oman opetuksen suunnittelutyökalua. ABC-työpaja on kehitetty University College of Londonissa Iso-Britanniassa ja sen käyttöä on kokeiltu monissa Euroopan maissa (Perović, 2015; Young, C. & Perović, N., 2017). Helsingin yliopiston Opetusteknologiapalvelut on työstänyt työpajasta erilaisia versioita soveltumaan omaan opetukseensa, esimerkiksi ABC:n hyödyntäminen käänteisen opetuksen tai MOOC:ien suunnittelussa. Helsingin yliopisto on mukana Erasmus+ projektissa, jossa ABC-työpajaa kehitetään edelleen Eurooppalaisessa yhteistyössä. 

Työpaja on suunnattu korkeakoulujen ja peruskoulujen opettajille ja verkkopedagogeille. Työpaja soveltuu erityisen hyvin kurssien suunnitteluun opettajaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti, mutta visuaalista työskentelytapaa voi myös hyödyntää yhden opettajan oman opetuksen suunnittelussa erityisesti silloin kun tavoite on rakentaa uutta kurssia tai ollaan muuntamassa lähiopetusta verkko- tai monimuoto-opetukseksi. Työpaja sopii kurssitason tai ohjelmatason opetuksen suunnittelun tueksi. Työskentelyä voidaan lisäksi kohdistaa erilaisiin pedagogisiin sekä strategisiin teemoihin osaamistavoitteiden ja kurssien kokonaisuuksien tavoitteiden mukaisesti.

ABC-menetelmä tukee laadukkaan opetuksen suunnittelua visuaalisella työskentelyalustalla ja opetuksen suunnittelua ohjaavilla pedagogisilla korteilla. Työkalun käyttö ohjaa opettajaa suunnittelemaan opetustaan lähi- ja verkko-opetuksen näkökulmista ottaen huomioon monipuolisesti linjakasta opetusta tukevia elementtejä (Biggs & Tang, 2011; Castaño‐Muñoz et al., 2014). Työpajassa työskennellään pienryhmissä. Tyypillisesti pienryhmä valitsee, kenen opettajan kurssi otetaan työn alle työpajassa. Työskentelyssä kaikki osallistujat saavat kuitenkin ideoita oman opetuksensa kehittämiseen.

ABC Learning Design -työpajan teoreettinen tausta pohjautuu pedagogiseen malliin, joka perustuu kuuteen opiskelutapaan (Laurillard, 2012):

1) Tuottaminen (production)
2) Yhteistyö (collaboration)
3) Tiedon hankinta ja omaksuminen (acquisition)
4) Tutkimusperustainen oppiminen (investigation)
5) Harjoittelu (practice)
6) Keskustelu (discussion)

 

Demo-työpajassa on seuraavat toimintavaiheet:

1) Työpajan ohjaajat esittelevät työpajan sisällön ja tavoitteet (15 min.)

2) Pienryhmätyöskentely, jossa osallistujat kokeilevat yhteistoiminnallisesti kuvitteellisen opetusjakson suunnittelua ABC-työkalulla (30 min.)

3) Työpajan ohjaajien johdolla tarkastellaan yhteisesti suunnittelun tuloksia ja kokemuksia sekä ABC-työpajan erilaisia pedagogisia sovelluskohteita (30 min.)

 

Työpaja on saanut positiivisen vastaanoton. Erään osallistujan palaute kuvaa hyvin sitä, minkälaisia oivalluksia työpaja voi parhaimmillaan tarjoja: ”Työpaja oli alkuperäisiä odotuksia laajempi konsepti. Työpajan aikana huomasin, että se soveltuu hienosti myös moduulien, ei pelkästään yksittäisten kurssien, kehittämiseen. Tapa, jolla työpajassa voidaan tarkastella kursseja sekä yksitellen että kokonaisuutena oli todella hyödyllinen.” Toinen osallistuja totesi, että työpaja ”tarjosi jonkinasteisen valaistumisen ja oivaltamisen tunteen heti aluksi”.

 

Lähteitä: 

Biggs, J. & Tang, C. (2011)[2003]. Teaching for quality learning at university – What the student does. UK: Open university press/McGraw-Hill.

Castaño‐Muñoz, J., Duart, J.M., Sancho-Vinuesa, T. (2014). The internet in face-to-face higher education: Can interactive learning improve academic achievement? British Journal of Educational Technology, 45/1, 149-159. doi:10.1111/bjet.12007

Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology. New York, NY: Routledge.

Perović, N. (2015). ABC (Arena Blended Connected) curriculum design http://blogs.ucl.ac.uk/digital-
education/2015/04/09/abc-arena-blended-connected-curriculum-design/ [website]

Sharma, P. (2010). Blended learning. ELT Journal, 64/4, 456-458. https://doi.org/10.1093/elt/ccq043

Young, C. & Perović, N. (2017). ABC-workshop. [A train-the-trainers workshop presented to the Educational Technology Services staff at the University of Helsinki, Finland].