Mediakanavat Tampereelle keväällä 2020
Etäopetus sisällöntuotanto Yhteistyö

Mediakanavat Tampereelle keväällä 2020
mediapedagogi  at Tampereen kaupunki


Keväällä 2020 koulujen siirtyessä etäoptukseen sulkeutuivat myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kaikkialla Suomessa. Tampereella tuohon sulkuun reagoitiin luomalla nettiin viisi mediakanavaa, joilla voitiin tarjota ohjelmaa ja opetusta etäopetukseen siirtyneille oppilaille.  Kanavat saatiin nopeasti liikkeelle, koska kaupungin Mediakoululla oli entuudestaan käytössä niin laitteisto ja kanavat lähetysten tekoon. Ennen sulkua kyseisiä kanavia oli käytetty opettajien koulutukseen ja koulujen mediapajoissa oppilaiden perehdyttämiseksi TV-tekniikkaan.

Kun Korona keskeytti mediapajat ja sulki kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut, kokoonnuimme pohtimaan tilannetta. Eri toimijat olivat jossain määrin tietoisia kyseisistä kanavista, koska olimme  syksyllä pohtineet kaupungin tarpeita streamauspalveluille. Koska yhteistyö kiinnosti, aloimme valmistella lähetystoimintaa mediakanaville. Viikko sulun (16.3) jälkeen teimme ensimmäisen koelähetyksen, jossa käytimme Mediakoulun (perusopetuksen) tekniikkaa, museon tilaa ja kulttuuripalveluiden työntekijöitä. Miksaus toimi hyvin.

Julkaisimme kanavilla ohjelmia maaliskuusta toukokuun loppuun asti noin 4-5 ohjelmaa viikossa. Ohjelmien kestot vaihtelivat 10 minuutin satuhetkestä 1 1/2 tunnin Metso Live musiikivierailijan haastatteluun ja konserttiin.  Osaan lähetyksistä katsojat pääsivät osallistumaan Chat:n tai etäyhteyden kautta, jolloin oppilas pystyi kyselemään museolehtorilta näyttelystä tai kommentoimaan kirjavinkkausta.  Katsojamäärät kehittyivät kahden ja puolen kuukauden aikana ensimmäisten kokeilujen muutamasta henkilöstä 68000 katsojaan (toukokuun lopussa).  Suurin yksittäinen katsojamäärä 7500 saavutettiin kevätjuhlissa, jotka toteutettiin videolähetyksinä. Oppilaat katsoivat lähetyksen luokissaan ja huoltajat kotona. Käyttämässämme IBM video streaming -palvelussa oli julkisten kanavien lisäksi käytettävissä myös suojattuja kanavia, joita juuri kevätjuhlissa käytimme viittä lähetystöä samanaikaisesti. Suorat lähetykset jäivät tallenteiksi palvelimelle ja niitä pystyi myöhemmin katsomaan omaan tahtiin.

Mukana toiminnassa oli kaikkiaan noin 30 ihmistä kaupungin eri hallinnoista mm. perusopetuksesta ja kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluista. Kaikki toimintaan osallistuneet tekivät työtä oman organisaationsa alaisuudessa, joten lähetystoimintaa ei tästä syytä johtuen tuottanut lisäkustannuksia. Välineet ja kanavat olivat jo olemassa ja nomaalitoiminta oli tauolla paikkojen ollessa suljettuna.  Suunnitelmissa on jatkaa yhteistyötä ja syksyllä 2020 olemme jo tehneet muutamia yhteistuotantoja.

Mahdollisessa esityksessä toimintaidean ja kokemusten lisäksi esittelisin kanavatoiminnan tekniset ratkaisut lyhyen demon avulla. Esityksen päätteeksi näytän esimerkkejä syntyneestä sisällöstä ja voisimme pohtia mallin toimivuutta muualla. Esitykseen olisi tulossa lisäksi 1-2 kanavatoiminnassa mukana ollutta henkilöä. Mikäli esitys valitaan tarkennan henkilöiden nimet.