Curriculum × opiskelijoiden osallistaminen × oppiasteet ylittävä yhteistyö × visualisointi ×