Avoimet oppimateriaalit jatkuvan opiskelun tukena
avoimet oppimateriaalit avoimet verkkokurssit Content creation Information retrieval oppiasteet ylittävä yhteistyö
Location: Esityssali 35 -

Avoimet oppimateriaalit jatkuvan opiskelun tukena
Projektipäällikkö  at CSC


Avoimet oppimateriaalit edistävät opiskelun uusia digitaalisia muotoja ja jatkuvaa oppimista. Ne ovat kaikkien saatavilla olevia jatkuvasti päivittyviä opetusaineistoja, jotka mahdollistavat sujuvan opetusyhteistyön ja edistävät yksilön jatkuvaa oppimista. ITK-päivien workshop kutsuu opettajat, koulujen henkilökunnan ja muut kiinnostuneet tahot kaikilta koulutusasteilta kehittämään ja demoamaan avointen oppimateriaalien edistämistä eri koulutusasteilla yhteisesti.

Workshop rakentuu yhteisiin osuuksiin sekä learning café -tyylisiin ryhmätöihin. Yhteisessä osuudessa tutustutaan avointen oppimateriaalien maailmaan, siihen millaisia materiaaleja on jo nyt saatavilla sekä avointen oppimateriaalien edistämiseen digitaalisilla palveluilla. Yhteinen osuus tarjoaa tietoiskuja, jotka virittävät keskustelua. Ne pyrkivät myös osallistamaan yleisöä. Learning caféssa osallistujat pääsevät kokeilemaan oppimateriaalien kuvailua, niiden hakemista sekä ideoimaan avointen oppimateriaalien edistämisen askelia. Workshop ohjaa osallistujat käytännön kokeilujuihin sekä pyrkii synnyttämään tietoa yhteistyössä. Pohdittavia kysymyksiä on muun muassa miten avoimet oppimateriaalit sijoittuvat koulutuasteiden jaetussa oppimistilassa, miten ne edistävät avointa oppimista, millaisia ovat hyvät avoimet oppimateriaalit ja miten ne tunnistaa sekä mitä tarpeita avointen oppimateriaalien käyttämiselle on.

Työpaja liittyy mm. ITK:n teemaan Digitaalinen muutos oppimisessa ja opetuksessa ja tuo siihen oppiasteet ylittävän yhteistyön sekä avoimuuden tuomien etujen näkökulman. 

Työpajan kohderyhmä on eri koulutusasteiden opettajat. Avoimet oppimateriaalit ovat yhteinen asia kaikille koulutusasteille ja tarjoaa myös luontevan lähestymispinnan eri koulutusasteiden yhteistyölle. Työpaja pyrkii fasilitoimaan yhteisymmärrystä eri taustoista olevien opettajien ja muiden avoimista oppimateriaaleista kiinnostuneiden välillä löytäen yhteisiä synergiaetuja.