Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Let’s make an EduGame
opetuksen kehittäminen oppiasteet ylittävä yhteistyö osallistava oppiminen pelillinen oppiminen
Location: Esityssali 13 -
Target group: University of applied sciences: Teachers

Let’s make an EduGame
TkT  at SAMK sari.merilampi@samk.fi


Kuori, Backman Markus
Backman Markus Head of International Sales  at Kuori markus.backman@kuori.tech

Kuori, Jokelainen Maria
Jokelainen Maria CEO  at Kuori maria.jokelainen@kuori.tech

Kuori, Voutilainen Anne Maarit
Voutilainen Anne Maarit Partner Manager  at Kuori annemaarit.voutilainen@kuori.tech

Sataedu, Krista Toivonen
Krista Toivonen Lehtori  at Sataedu krista.toivonen@sataedu.fi 0401994195

Tommiska Janika
Tommiska Janika Projektipäällikkö  at SAMK janika.tommiska@samk.fi

Virtanen Peter
Virtanen Peter Projektipäällikkö  at SAMK peter.virtanen@samk.fi

Workshopin tavoitteena on perehtyä monialaiseen yhteistyöhön, kokeilemalla kehittämiseen ja oppimispeleihin. Workshop toimii ”POP-up projektiopintojaksona”, antaen osallistujille omakohtaisen kokemuksen projektioppimisesta, työelämäyhteistyöstä ja monialaisesta koulutusasteiden yhteistyöstä. Workshoppiin osallistujat oppivat näkemään uudenlaisia teknologian tuomia mahdollisuuksia sekä korkea-asteen opetuksessa, 2.asteen opetuksessa, perusopetuksessa että erityisopetuksessa. Toisaalta työpaja antaa uusia näkökulmia myös tekniikan opiskelusta. Työpaja soveltuu eri toimialojen ja koulutusasteiden opettajille sekä tutkijoille ja kaikille monialaisesta yhteistyöstä kiinnostuneille. Pajaan osallistuminen ei vaadi osallistujalta ennakkotietoa teknologiasta tai peleistä – kaikki tuovat mukanaan tärkeän resurssin – oman osaamisensa.

Työpajan sisältönä:

Sisältö:

Työpajan sisältö:

Osa 1: Alustukset (1h)

  • Hyötypelit – Huvi ja Hyöty. Konkreettisia esimerkkejä esillä – tule ja testaa!
  • Monialainen kehittäminen ja uudenlaiset yhteistyömallit opetuksessa – mistä on kyse?

Osa 2: Hand’s on  - Oppimispelikonseptin kehittäminen Yeti -tabletille ”rapid prototyping” hengessä (2h)

Hand’s on osuudessa osallistujat ohjeistetaan palvelumuotoilun ja kokeilemalla kehittämisen lähestymistavoista, joita pajassa hyödynnetään.  

Hand’s on osuudessa osallistujat:

  1. Etsivät Play kaupan sisällöstä olemassa olevia sovelluksia, joita voitaisiin hyödyntää oppimisessa.
  2. Valitsevat mielestään parhaan sovelluksen ja suunnittelevat, miten sitä voitaisiin muokata, jotta sovellus paremmin tukisi oppimista ja tulevaisuuden taitoja (mm. tiimityö).
  3. Suunnittelevat täysin uuden oppimispelikonseptin Yeti -tablet alustalle edellisten vaiheiden oppien perusteella.

Lopuksi jätetään aikaa tulosten esittelylle, keskustelulle ja reflektoinnille.