Taitopainotteinen ja digitaalinen kulttuuriperinnön opettaminen
digitalisaatio Information retrieval tieto- ja viestintäteknologia
Location: Esityssali 24 -

Taitopainotteinen ja digitaalinen kulttuuriperinnön opettaminen
ohtava käytettävyyssuunnittelija  at Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut


Toteuttajat: Turun Yliopiston opettajankoulutuslaitos & Kansalliskirjasto Finna-palvelu
Osallistujia otetaan max 50
Työpaja on ilmainen

Koulujen ja kulttuuriperintöorganisaatioiden yhteinen digiloikka = uusia näkökulmia opetukseen! Kulttuuriperintöä on digitoitu laajasti ja hakupalveluihin on panostettu. Nyt olisi oikea aika hyödyntää näitä aineistoja kouluissa. Helposti saatavissa olevat aineistot antavat luontevia keinoja opettaa kulttuuriperintöaineiden taitoja, monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologian taitoja.

Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot tarjoavat digitoituja alkuperäisaineistoja kuten historiallisia henkilö-, paikka, tapahtuma- ja esinekuvia, kuvia muinaislöydöksistä, vanhoja karttoja, vanhoja digitoituja uutisleikkeitä ja uutisfilmejä. Aineistot on koottu käyttäjille ilmaiseen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hakupalveluun Finna.fi. Työpajassa keskitytään tämän hakupalvelun ympärille rakennettuihin kulttuuriperintöaineiden taitoja kartuttaviin tehtäviin.

Osallistujia suositetaan ottamaan oma kone tai tabletti mukaan