Etäopiskelua ja luentojen tallennusta
avoimet oppimisympäristöt Cooperation digitalisaatio Distance education mobiilioppiminen tieto- ja viestintäteknologia Virtual Environments visualisointi

Etäopiskelua ja luentojen tallennusta
Ceo  at FinnAV Oy


Workshopissa esitellään ratkaisu- ja toimintamalleja etäopiskelun ja luentojen sekä tuntitoiminnan tallennuksen hyödyntämiseen koulutuksessa ja opiskelussa.

Käymme läpi myös nykyaikaisen langattoman esitystekniikan mahdollisuudet luokka- ja opetuskäytössä.

Tilaisuudessa esitellään esimerkin luontoisesti erilaisia toimivia toteutuksia erilaisilla laite/ohjelmakokonaisuuksilla.