Etäopiskelua ja luentojen tallennusta
avoimet oppimisympäristöt Cooperation digitalisaatio Distance education mobiilioppiminen tieto- ja viestintäteknologia Virtual Environments visualisointi
Target group: Vocational institution: Principals and leaders

Etäopiskelua ja luentojen tallennusta
Ceo  at FinnAV Oy juhani.helin@finnav.fi


Workshopissa esitellään ratkaisu- ja toimintamalleja etäopiskelun ja luentojen sekä tuntitoiminnan tallennuksen hyödyntämiseen koulutuksessa ja opiskelussa.

Käymme läpi myös nykyaikaisen langattoman esitystekniikan mahdollisuudet luokka- ja opetuskäytössä.

Tilaisuudessa esitellään esimerkin luontoisesti erilaisia toimivia toteutuksia erilaisilla laite/ohjelmakokonaisuuksilla.