Yhteistä verkko-opintotarjontaa ja asiantuntijayhteisöä rakentamassa
Cooperation digitalisaatio ohjaus

Yhteistä verkko-opintotarjontaa ja asiantuntijayhteisöä rakentamassa
projektipäällikkö  at JAMK


Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään sekä opintojen tarjonnassa että erilaisessa kehittämistoiminnassa. Ammattikorkeakouluilla on yhteinen verkko-opintotarjonta, joka on koottu syksyllä avautuneelle CampusOnline.fi verkkosivustolle, josta opiskelijat voivat selata tarjontaa sekä valita itselleen sopivia verkko-opintoja muista ammattikorkeakouluista. Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia. CampusOnline portaalin taustalla on jo muutaman vuoden toiminut ammattikorkeakoulujen yhteinen kesäopintoportaali SummerSemester.fi, joka on mahdollistanut ristiinopiskelun kesällä. Nyt kesälukukausi SummerSemester.fi sulautuu osaksi CampusOnline.fi portaalia ja samalla opintotarjonta laajenee ympärivuotiseksi. Opiskelijapalaute yhteisestä kesälukukaudesta on ollut positiivista ja  opiskelijat ovat toivoneet verkko-opiskelun laajentamista ympärivuotiseksi. Keväällä 2019 opiskelijoille on avoinna yli 370 opintojaksoa ristiinopiskeltavaksi ja tarjonnan odotetaan kasvavan edelleen. 

CampusOnline mahdollistaa ammattikorkeakouluopiskelijoille entistä joustavammat ja monipuolisemmat opintopolut ja tarjoaa mahdollisuuksia erikoistua -  opiskelijoilla on valittavanaan enemmän opintojaksoja ja he voivat opiskella itseään kiinnostavia sisältöjä. CampusOnline myös tukee opiskelijoiden opiskelun ja työn yhteensovittamista, kun verkko-opiskelumahdollisuuksia on aiempaa enemmän. Laajoilla verkko-opiskelumahdollisuuksilla voidaan myös nopeuttaa valmistumista.  

Verkko-opintojen tueksi tarvitaan ohjausta. Kehitteillä oleva opiskelijan digikyvykkyyden starttipaketti tarjoaa työkaluja verkossa opiskeluun ja työskentelyyn, starttipaketilla varmistetaan ja tuetaan opiskelijan digikyvykkyyttä. Opintojen aikaista ohjausta kehitetään tuottamalla kokeilukulttuuria hyödyntäen koko opintopolkuun nivottu digiohjauksen kokonaisuus, digiohjauspolku, joka hyödyntää myös oppimisanalytiikkaa. Verkko-opintoihin siirtyminen edellyttää myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamisen kehittämistä ja yhteistyössä on tuotettu korkeakouluympäristöön sopivat digipedagogisen osaamisen kuvaukset, valmennusohjelma ja osaamismerkkiperhe.

Ammattikorkeakoulut toimivat kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa ja yhteistä opintotarjontaa rakennettaessa myös työelämän huomioiminen on tärkeää. Digitaalinen opintotarjonta ei pelkästään siirrä opetusta verkkoon vaan avaa mahdollisuuksia tuottaa osaamista korkeakoulujen ja työelämän yhteistyössä. Tutkimuksen ja kokeilukultuurin avulla ammattikorkeakoulut vahvistavat työelämäläheisyyttään ja kehittävät oppimisen ekosysteemejä, joissa opiskelijat, työelämä, opettajat ja kehittäjät toimivat yhteístyössä kehittäen sekä omaa osaamistaan että työelämän ja korkeakoulujen käytänteitä.