Vahvistu verkossa – aikuisten perustaidot kuntoon
21st century skills motivaatio ja oppiminen opiskelu- ja työelämävalmiudet
Target group: Adult educators and liberal adult education actors

Vahvistu verkossa – aikuisten perustaidot kuntoon
lehtori  at Otavanopisto jukka.tikkanen@otavanopisto.fi


Suomalaisten aikuisten perustaidot ovat pääosin kansainvälisesti vertaillen hyvällä tolalla. Perustaitoihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaidot, numerotaidot ja digitaaliset perustaidot. Pisaa vastaava aikuisten PIAAC-tutkimus osoitti, että osaamiserot ovat suuria ja erityisesti ikäänvillä on ongelmia digitaalisissa taidoissa. Työelämän muutoksissa yhä useampi joutuu opiskelemaan tai vähintään laajentamaan ammatillista osaamistaan. Puutteelliset perustaidot hidastavat tai pahimmillaan estävät opiskelua. Puutteista on haittaa myös kansalaisyhteiskunnassa toimimisessa sekä asioinnissa viranomaisten kanssa, sillä yhä suurempi osa toimintoja ja palveluita on siirtynyt verkkoon.

Neljän oppilaitoksen kanssa olemme luoneet toimintamallia aikuisen perustaitojen tarkemmasta jaottelusta, testaamisesta ja perustaitojen kohentamisesta. Yhdessä kohderyhmämme kanssa kerromme voimauttavia tarinoita, etsimme motivaation lähteitä ja edistämme perustaitoja työpajoissa. Työpajatyöskentelyyn kehitämme vaihe kerrallaan digitaalista toimintamallia, joka auttaa myös aikuiskouluttajia ja ohjaajia tukemaan perustaitojen lisäämistä. Vahvuuksista liikkeelle, kohti haastavia taitoja.