Yhteisten tutkinnonosien verkkonäytöistä ratkaisu reformituskaan
ammatillinen koulutus Curriculum osaamisen arviointi
Location: Esityssali 14 -
Chairperson: Olavi Arra
Time: 3/21/19, 12:45 PM - 1:15 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Experts, planners, supervisors, coordinators

Yhteisten tutkinnonosien verkkonäytöistä ratkaisu reformituskaan
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori, verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava  at Riveria sanni.suominen@riveria.fi


Vuoden 2018 alussa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi yhdisti nuoria ja aikuisia koskevan lainsäädännön. Tämän seurauksena myös aikuiset opiskelevat yhteisten tutkinnonosien osa-alueet, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, työelämätaitoja ja äidinkieltä. Pakollisia ja valinnaisia opintoja tunnustetaan aiempien tutkintotodistusten pohjalta, mutta monelta aikuiselta löytyy dokumentoimatonta osaamista. 

Riveriassa muuttuneeseen tilanteeseen reagoitiin rakentamalla Moodleen yhteisten tutkinnonosien näyttöympäristö syksyllä 2018. Vetovastuuseen hankkeesta asetettiin verkko-oppimisen erikoisyksikkö eRiveria.

Oppilaitoksellamme on tällä hetkellä tarjolla verkossa yli 40 osaamispistettä uuden opetussuunnitelman mukaisia yhteisten aineiden opintoja ja tarjonta kasvaa alati. Olemassa olevien eRiverian verkko-opintojen pohjalta verkko-opettajat tuottivat erilliset näyttökäsikirjoitukset. Käsikirjoitustyötä ohjeistettaessa huomioitiin paitsi se, että näyttötehtävien tulee mitata monipuolisesti opetussuunnitelmassa kuvattua osaamista, myös se, että tehtävänantojen tulee olla riittävän monipuolisia ja tehtäväpankkien riittävän laajoja, jotta tehtävänannot eivät lähtisi leviämään heti ensimmäisten näyttökertojen jälkeen. Käsikirjoitusvaiheessa huomioitiin myös näyttötilaisuuksiin liittyvät erityisrajoitukset, kuten muun muassa näyttöjen yhteismitallinen kesto, laitevaatimukset ja netinkäyttörajoitukset. 

Verkkonäyttöihin tuotettiin yhteiset aloitusohjeet ja palautekyselyt. Aktiviteettien asetuksilla estettiin esimerkiksi materiaalien leviäminen. Ensimmäisessä vaiheessa lokakuussa 2018 julkaistiin 10 pakollisen y-osa-alueen (yhteensä 19 osaamispistettä) verkkonäytöt. Tästä eteenpäin näyttötarjonta laajenee samaa tahtia verkko-opintotarjonnan kanssa, eli aina, kun kaikki tiettyyn osa-alueeseen sisältyvät verkko-opinnot ovat valmistuneet, osa-alueesta tuotetaan verkkonäyttö.

Ensimmäisten näyttökertojen perusteella näytöt toimivat teknisesti odotetunlaisesti ja näyttöjen suorittaminen Moodlessa on sujuvaa. Keväällä 2019 osaamme jo arvioida verkkonäyttöjen toimivuutta myös opiskelijapalautteen perusteella.

Esityksemme sisältää sekä hallinnon että käytännön toteutuksen näkökulman.

eriveria.fi

Esityksen videotallenne