"Hei, me minetetään!" - kohti luovaa yhteisöllistä oppimista
Arts Cooperation Creativity elämyksellinen oppiminen oppiasteet ylittävä yhteistyö pelillinen oppiminen virtuaalitodellisuus (VR) yhteisöllisyys
Location: Esityssali 14 -
Chairperson: Vahtivuori Sanna
Time: 3/21/19, 2:30 PM - 3:00 PM (30 minutes)

"Hei, me minetetään!" - kohti luovaa yhteisöllistä oppimista
yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto / opettajankoulutuslaitos


Oppiminen on parhaimmillaan elämyksellinen ja luova yhteisöllinen prosessi, jonka aikana kaikki osallistujat ovat aktiivisia oppijoita ja toimijoita rakentaen yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Minecraft -peliympäristöllä ja sen virtuaalitodellisuus (VR) -versiolla Vivecraftilla, voidaan tukea ja toteuttaa yhteisöllistä, luovaa oppimista virtuaalimaailmassa, jossa voidaan toteuttaa muutoin vaikeasti hahmotettavissa tai toteutettavissa olevia, villejäkin suunnitelmia tai kokeilla erilaisia malleja ongelmanratkaisussa.

Pureudumme sityksessä myös yhteisölliseen oppimiseen ja VR-teknologioiden pedagosisen hyödyntämisen problematiikkaan. Mietimme yhdessä, miten laadukasta yhteisöllistä oppimista voi tapahtua, kun käytössä on yhdet VR-lasit ja virtuaalitodellisuuteen pääsee vain yksi oppilas kerrallaan. Tämä on todellinen ongelma, joka jarruttaa VR-teknologioiden yleistymistä kouluissa ja virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksien hyödyntämistä oppimisessa. Tähän olemme hakeneet herkeämättä ratkaisua koko sen  ajan, kun VR on ollut todellisuutta oppilaitoksessamme. Mine- ja Vivecraftin yhdistelmä ja nimenomaan niiden yhtäaikainen ja rinnakkainen hyödyntäminen on mahdollistanut aidosti luovien ja yhteisöllisten oppimisprojektien toteuttamisen.

Tässä esityksessä kerromme, kuinka keskisuomalaisissa peruskouluissa toteutettiin VR-teknologioita, ja erityisesti MInecraftia hyödyntäviä yhteisölliseen oppimiseen tähtääviä oppimis- ja opetuskokeiluja, joissa tavoiteltiin paitsi luovaa yhteisöllistä oppimista myös yhteiskunnallisen ajattelun herättelyä.

Mitä tapahtuu, kun yläkoululaiset pääsevät suunnittelemaan omaa lähiympäristöään? Miten tällainen pelimaailmassa toteutettu kaupunkisuunnittelu- ja arkkitehtuuriprojekti tukee kuvataiteen oppimista? Entä mitä syntyy, kun alakoululaiset ratkovat Minen avulla ilmastonmuutokseen liittyviä arjen valintoja omassa kotikunnassaan? Tai kun he luovat skenaarioita tulevaisuuden liikkumis- ja asumisratkaisuista?

Entä miten Mine kolahtaa ammattikoululaiseen? Entä opettajaopiskelijaan? Ja arvatkaa, mitä tapahtui, kun ammattikoululaiset ja opettajaopiskelijat kohtasivat...

Tule siis kuulemaan, mitä tapahtui, miten VR taipuu yhteisölliseen oppimiseen, millä tavalla Mineä ja Viveä käytettiin, ja miten opettajat ja oppijat sen käytön kokivat!