Svebinar - digipedagoginen kv-hanke
Cooperation Good practices Language education
Target group: University of applied sciences: Teachers

Svebinar - digipedagoginen kv-hanke
lehtori  at Satakunnan ammattikorkeakoulu mari.linna@samk.fi


Lempinen Katja
Lempinen Katja , verkko-opetuksen koordinaattori
Satakunnan ammattikorkeakoulu
katja.lempinen@samk.fi 044-7103323

Linna Mari
Linna Mari , lehtori
Satakunnan ammattikorkeakoulu
mari.linna@samk.fi 044-7103472

Nordplus Nordiska språk Svebinar-hankkeessa uudistetaan ruotsin suullisen kielitaidon opetusta yhteistyössä neljän pohjoismaisen/balttilaisen korkeakoulun kesken. Monien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ruotsin suullinen kielitaito on heikko, eivätkä he asuinpaikasta riippuen pääse välttämättä käyttämään lainkaan ruotsin kieltä autenttisissa keskustelutilanteissa. Suullista kielitaitoa harjoitetaan perinteisesti luokassa samaan ryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa.

Hankeyhteistyön tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen suullista vuorovaikutus- ja kielitaitoa toteuttamalla opetusta uudella tavalla pohjoismaisena yhteistyönä verkko-oppimisympäristössä. Hanke tarjoaa ruotsinopettajille mahdollisuuden kokeilla käytännössä käänteisen oppimisen mahdollisuuksia kielenopetuksessa sekä kehittää omia digipedogogisia taitojaan verkko-ohjaajina. Opiskelijat oppivat ruotsin kielen lisäksi tärkeitä työelämätaitoja kansainvälisessä verkkoyhteistyössä.

Hankkeen aikana järjestetään korkeakoulujen yhteisiä webinaareja, joissa käytetään käänteisen opetuksen menetelmää. Jokaisen webinaarin aiheeksi on valittu jokin opiskelijoiden opintojen kannalta keskeinen teema. Kaikista teemoista laaditaan materiaalipaketti, joka sisältää lyhyen videon ruotsin kielellä, aiheeseen liittyvän sanaston, keskustelukysymykset sekä videon käsikirjoitustekstin. Opiskelijoiden tehtävänä on tutustua näihin ennen webinaaria. Webinaarissa opiskelijat jaetaan korkeakoulurajat ylittäviin pienryhmiin keskustelemaan annetuista teemoista ruotsin kielellä. Webinaarien lisäksi verkossa järjestetään vapaamuotoisempia kielikahviloita, joissa opiskelijat tapaavat toisiaan ja keskustelevat vapaamuotoisesti ruotsin kielellä. Hankkeen aikana vieraillaan kaikissa mukana olevissa korkeakouluissa.

Muutos on todellakin ollut mahdollisuus, koska opiskelijamme ovat päässeet käyttämään ruotsin kieltä autenttisissa keskustelutilanteissa ja tutustuneet sitä kautta muihin pohjoismaalaisiin/balttilaisiin opiskelijoihin. Opiskelijoiden rohkeus käyttää ruotsin kieltä on lisääntynyt sekä heidän taitonsa toimia kansainvälisessä verkkoyhteistyössä ovat karttuneet.

Haluaisimme esitellä hankkeen työtapaa sekä tuloksia posterin muodossa. Työtapamme on sovellettavissa eri kouluasteille ja eri oppiaineisiin. Samalla tiedotamme tulevasta materiaalipaketista, joka hankkeen päätteeksi julkaistaan ja annetaan vapaaseen käyttöön kaikkien osallistuvien maiden korkeakouluille ruotsin suullisen kielitaidon opetukseen.