Future Classroom Lab - tulevaisuuden oppimisen vyöhykkeet
21st century skills avoimet oppimisympäristöt digitalisaatio Education technology hankinnat opetuksen kehittäminen oppiva yhteisö toimintakulttuuri tuotekehitys visualisointi
Location: Esityssali 23 -
Chairperson: Marja Kylämä
Time: 3/21/19, 4:00 PM - 4:30 PM (30 minutes)

Future Classroom Lab - tulevaisuuden oppimisen vyöhykkeet
opettajankouluttaja  at Tampereen yliopiston normaalikoulu


Future Classroom Lab (FCL, FCLab.fi) on Euroopassa erittäin suosittu designmetelmiä hyödyntävä opettajien täydennyskoulutuskonsepti. FCL on samalla kansainvälinen korkealaatuisten Living Labien (FCL Network of Learning Labs) verkosto, joissa virtuaalinen ja fyysinen oppimaisema tehdään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden taitojen opettamista ja opiskelua.

FCL-toimintaa koordinoi European Schoolnet, ja se saa rahoituksen toiminnalleen Euroopan opetusministeriöiltä (34 maata).  Voittoa tavoittelemattoman organisaation tavoitteena on tuoda innovaatioita opettamiseen ja oppimiseen keskeisille sidosryhmillemme: opetusministeriöille, kouluille, opettajille, tutkijoille ja teollisuuden kumppaneille.

FCLab.fi-hanke luo Suomen yliopistojen harjoittelukouluihin uudenlaisen verkoston, jossa kehitetään oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia opiskelukäytänteitä. FCLab.fi-hanke toimii yhteistyössä muiden Future Classroom Labien kanssa ympäri Eurooppaa. Elokuussa 2018 käynnistynyt FCLab.fi-hanke on kaksivuotinen, ja siinä ovat mukana Oulun, Joensuun ja Tampereen yliopistojen normaalikoulujen FCLab-tiimit. FCLab-toiminnassa etsitään myös uusia rajapintoja koulu- ja yritysmaailman yhteistyöhön ja pyritään näin lähentämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Labien oppimaisema perustuu vyöhykeajatteluun, jolloin kukin vyöhyke on optimoitu yksittäisen tulevaisuuden taidon harjoitteluun monipuolisin menetelmin. Vyöhykkeet ja tulevaisuuden taidot ovat vahvasti sidoksissa peruskoulun opetussuunnitelmaan tukien sitä. Suomen vyöhykemalli tuotetaan vuoden 2018 aikana ja julkaistaan vuodenvaihteessa 2019.Tätä kirjoittaessa vyöhykkeitä on ehdolla viisi (vaikuttaminen, rakentaminen, liikkuminen, tutkiminen ja syventyminen), ITK:ssa esitellään lopullisiksi valikoituneet vyöhykkeet.

Erilaiset ja eri tavoin varustellut vyöhykkeet mahdollistavat monipuolisen ja innovatiivisen työskentelyn osana oppimista. Suomen kolme ensimmäistä FCLabia on perustettu Opetushallituksen rahoittamana Joensuuhun, Ouluun ja Tampereelle harjoittelukouluihin, joissa erityisen tärkeää on tulevaisuuden opettajien valmiuksien kehittäminen. Yksiköiden vyöhykkeiden toimintaa pystytään seuraamaan realiajassa ja teknologiamme nauhoittaa myös pidemmän ajan workflown (tilojen ja vyöhykkeiden käyttö sekä liikkuminen niiden välillä), jotta näemme minkälaista eri teknologioiden ja kalusteiden käyttö vyöhykkeillä on. Tämä auttaa yrityksiä ja kouluja näkemään tuotteiden käyttötavat ja -määrät eri tilanteissa. 

Vyöhykkeiden lisäksi esittelemme yleisölle kunkin Labin toimintaa (lapset, opettajat, opetusharjoittelijat, teknologiat ja kalusteet), tilojen ja vyöhykkeiden käyttöä sekä liikkumista niiden välillä (workflow). Tarjoamme näkökulmia myös koulutilojen suunnitteluun, kalusteratkaisuihin sekä teknologian pedagogisesti mielekkääseen hyödyntämiseen. 

Esitysaineisto