Hack with Espoo - Eettisen hakkeroinnin opetus
avoimet oppimisympäristöt Creativity opiskelijoiden osallistaminen
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Teemu Leinonen
Time: 3/21/19, 1:30 PM - 2:00 PM (30 minutes)

Hack with Espoo - Eettisen hakkeroinnin opetus
Matematiikan ja tietotekniikan lehtori  at Espoon kaupunki


Hack with Espoo on Espoossa vuonna 2018 aloitettu uudenlainen konsepti, joka yhdistää eettisen hakkeroinnin opetuksen, kaupungin tietoturvallisuuden testaamisen ja kehittämisen sekä opetuksen järjestämisen yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Suuri osa tämän päivän kyberrikollisista aloittaa rikollisen uransa harrastuksesta ja ikään kuin sattumalta, kun he kokeilevat taitojaan verkossa. Suuri osa kyberrikollisista ajautuu lain väärälle puolelle jo hyvinkin nuorella iällä. Hakkerius ei sinänsä tarkoita, että henkilö on kyberrikollinen, mutta nuorella hakkerilla voi olla korkea riski luisua kyberrikolliseksi, mikäli hakkerointitaitojen ja –halujen kohteeksi ei löydetä rakentavaa, lainmukaista ja mielenkiintoista tekemistä. Tällaisen rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi on äärimmäisen tärkeää, että toimenpiteet kohdistetaan sellaiseen ryhmään, jolla on suurin riski ajautua kyberrikollisten maailmaan ilman oikeansuuntaista ohjausta ja kannustusta.

Espoo on aloittanut Hack with Espoo lukiokurssin, jonka tavoitteena on tavoittaa lahjakkaita nuoria. Kurssin tavoitteet ovat hyvin monimuotoiset. Haluamme opettaa opiskelijoille eettisen hakkeroinnin periaatteita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritämme yhdessä opiskelijoiden kanssa löytää rajoja valkoisen, mustan ja harmaan eri sävyjen välillä eli mitä saa ja mitä ei saa verkossa tehdä, sekä miten erilaiset työkalut toimivat ja miten niitä käytetään vastuullisesti.

Kaupungille kurssi on tilaisuus oppia. Kurssilla kokeillaan tietoturvatestauksen ”joukkoistamista” eli sitä, että annetaan osa järjestelmän tietoturvatestauksesta ulkopuolisille hakkeroitavaksi ja raportoitavaksi. Lisäksi kurssi poikkeaa konseptiltaan tavanomaisista kursseista. Siten opimme myös siitä, miten tämän tyyppinen opetus järjestetään ja voiko sitä hyödyntää tulevaisuudessa laajemmin.

Kumppaneillemme tämä on mahdollisuus luoda uutta, tulevaisuuden liiketoimintaa. Keskeinen kannustin kaikilla mukanaolijoilla on vastuullisuus nuorista. On hyvä huomioida, että suurin osa tämän päivän kyberrikollisista ei olisi ikinä ajautunut ”tavanomaisen” rikollisuuden pariin. Haluammekin tarjota nuorille osaajille tietoa ja mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan "hyvisten puolella".

Esityksessä tullaan avaamaan sitä, kuinka tällaisen kurssin järjestäminen on mahdollista, asiaa pyritään avaamaan sekä opettajan että kaupungin näkökulmasta.