Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Mitä on se valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa?
ohjaus opiskelijoiden osallistaminen valmennuspedagogiikka
Location: Esityssali 21 -
Time: 3/22/19, 12:30 PM - 1:00 PM (30 minutes)
Target group: University of applied sciences: Teachers

Mitä on se valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa?
lehtori, verkkopedagogi  at Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak paivi.timonen@humak.fi


Timonen Päivi
Timonen Päivi lehtori, verkkopedagogi  at Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak paivi.timonen@humak.fi 0400349301

Mitä tarkoittaa valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa? Sen voisi määritellä esimerkiksi näin: ammattikorkeakouluopinnoissa valmennuksen keinoin opiskelun prosessin edistämistä reaaliaikaisissa digitaalisissa ympäristöissä pedagogisen henkilökunnan toteuttamana. Foorumissa esitetään tästä aiheesta tieteellisissä tutkimuksissa ja tuoreimmassa vertaisarvioiduissa artikkeleissa tutkittua tietoa. Foorumiesityksessä pyritään taustoittamaan reaaliaikaista vuorovaikutusta valmentajan (lehtori, yliopettaja) ja opiskelijan välillä. Kokonaisuus on kytketty Humanistisen  ammattikorkeakoulun Humakin digioppimisen kehittämiseen. Foorumiesityksen tavoitteena on maisemoida yhteisöllistä verkko-opiskelua reaaliaikaisen yhteisöllisen digitaalisen opiskelun näkökulmasta myös käytännöllisin esimerkein.

Tulevaisuudessa ammattikorkeakouluissa opiskelu digitaalisissa ympäristöissä ei voi painottua aikaan ja paikkaan sitoutumattomaan ”self paced” -tyyliseen itseopiskellen tapahtuvaan verkko-opiskeluun. Opiskelijan oletetaan ammattikorkeakouluissa verkko-opintojen avulla saavuttavan tutkinnossa vaadittavia taitoja, tietoa ja kompetensseja. Opiskeluryhmät suurenevat oppilaitoksissa ja opetuksen laadukkuuden on oltava saman tasoista silloin kun opiskellaan digitaalisissa ympäristöissä ja perinteisesti lähiopiskeluna. Yhteisöllinen verkko-opiskelu ja opiskelu pienryhmässä on yhä enemmän nousemassa ja noussutkin self paced -tyyppisen itseopiskelun rinnalle. Opiskelu reaaliaikaisesti digitaalisessa ympäristössä merkitsee opiskelijalle yhteistyötä, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja avointa oppimista sekä itsensä johtamista. Opiskelijalla on oikeus osallistua ja oppia myös verkko-opinnoissa.

Forumesityksessä esitellään otteita valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-opiskelussa -aiheisen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen havainnoista. Foorumin toteutustapa on vuorovaikutteinen ja siinä hyödynnetään sosiaalisen median ympäristöjä. Tervetuloa.