GeoGebra - siitä koulun ylläpitäjäkin riemuitsee
avoimet oppimisympäristöt kustannustehokkuus oppiasteet ylittävä yhteistyö
Location: Esityssali 13 -
Chairperson: Kytömäki Jussi
Time: 3/22/19, 9:30 AM - 10:00 AM (30 minutes)

GeoGebra - siitä koulun ylläpitäjäkin riemuitsee
oppimisympäristön rakentaja  at Ylöjärven kaupunki


Lähtökohta: Tavoitteenamme on avointen digitaalisten oppimateriaalien ja materiaalipankin kehittäminen matemaattisiin aineisiin oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi.

Ratkaisu: GeoGebra tarjoa erinomaisen ratkaisun tällaisen oppimisympäristön toteuttamisen.

GeoGebra on kansainvälisen yhteistyön tuloksena kehitetty erinomainen LuMa-ohjelmisto, joka sopii kaikille koulutustasoille alakoulusta yliopistoon. Sitä käytetään myös työvälineenä matemaattisten aineiden ylioppilaskokeessa.

Perusopetus: Yhtenäiskoulussa on kokeiltu yläkoulun matematiikan opiskelua ilman oppikirjaa nyt kolmatta lukuvuotta GeoGebra-ympäristössä.

Vaikka peruskoulun matematiikassa ei opiskeltavien aiheiden puolesta päästä hyödyntämään kuin pientä osaa GeoGebran ominaisuuksista, voidaan geometrian, funktioiden ja yhtälöiden oppimista syventää tutkimalla asioita GeoGebran avulla. GeoGebraa voidaan käyttää oppilaan työkaluna itsenäisenä ohjelmana tai upottaa rajatummin ominaisuuksin muille internetsivuille. Opettajan työkaluna GeoGebra toimii erityisen hyvin oman opetusmateriaalin kuvien piirtämiseen, videoiden tai animaatioiden tekoon. Sähköisiä GeoGebra-tehtäviä voidaan lisätä esimerkiksi Moodle-ympäristöön, jolloin tehtävien tarkastaminen voidaan automatisoida, ja arviointi voidaan yhdistää Moodlen omaan arviointityökaluun.

Itse käytän GeoGebraa useita kertoja viikossa materiaalin tuottamiseen, ja oppilaiden kanssa luokkatasosta riippuen muutamia kertoja lukuvuodessa. Seitsemäsluokkalaisten kanssa harjoitellaan pistettä koordinaatistossa sekä geometrian peruskäsitteitä: suora, jana, murtoviiva, monikulmio sekä näiden ominaisuuksia. 8. luokalla tutkitaan yhtälöitä CAS-laskimen avulla ja demotaan trigonometrisia funktioita sekä Pythagoraan lausetta. 9. luokkalaiset tutkivat mm. funktioiden kulkua ja ratkaisevat yhtälöpareja GeoGebralla.

Tavoitteena on jatkossa tehdä enemmän myös aritmetiikan ja algebran tehtäviä GeoGebralla sekä erilaisia simulaatioita esimerkiksi yhtälönratkaisusta.

Lukio: Lukiossa on koulun ylläpitäjän tuella hankittu kaikille opiskelijoille vakioidut kannettavat jo vuodesta 2012 alkaen. Siksi digitaalinen työskentely myös LuMa-aineiden tunneilla on arkipäivää.

GeoGebra on todettu monipuoliseksi opiskelijoiden ja opettajien työkaluksi. Se auttaa erityisesti avaruudellisessa hahmottamisessa. Ohjelmaa käytetään lähes kaikilla kursseilla. Myös luonnontieteissä hyödynnetään ohjelmiston piirto- ja CAS-ominaisuuksia.

Opettajan kommentti: ”Ilman GeoGebraa matematiikan opiskelu lukiossa olisi aika kädetöntä. GeoGebra on kuin ideaalinen renki: tekee mitä pyydetään ilmaiseksi - eikä hypi silmille. Jos nyt pitäisi luopua GeoGebrasta, on kuin siirryttäisiin kivikaudelle.”

Koulun ylläpitäjä: GeoGebra tarjoaa oivallisen mahdollisuuden kehittää kustannustehokkaasti matemaattisten aineiden sähköistä opiskelua.

Esityksen sisältö: Foorumin kuluessa näytetään GeoGebran ominaisuuksia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä työskentelyesimerkkejä oppitunneilta.