Vanha luokkatila yhteiskehittämällä uudenlaiseksi oppimis- ja kokeilutilaksi
Cooperation Education technology opiskelijoiden osallistaminen yritysyhteistyö oppilaitoksissa
Location: Esityssali 24 -
Chairperson: Teemu Leinonen
Time: 3/22/19, 1:15 PM - 1:45 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Vanha luokkatila yhteiskehittämällä uudenlaiseksi oppimis- ja kokeilutilaksi
projektikoordinaattori  at Turun kaupunki jukka.rauvola@turku.fi


Lahti Aleksi
Lahti Aleksi , yliopisto-opettaja
Turun yliopisto
aalaht@utu.fi 040 827 8570

Rauvola Jukka
Rauvola Jukka , projektikoordinaattori
Turun kaupunki
jukka.rauvola@turku.fi 044 511 2383

Tarvainen Elise
Tarvainen Elise , johtaja, learning
Isku Interior Oy
elise.tarvainen@isku.com 050 326 2913

Mihin haimme ratkaisua:Lähdimme mallintamaan sitä, sitä miten vanhan koulun luokkatilaa voisi lähteä uudistamaan seiniä purkamatta akustiikan, tekniikan kuin kalustuksen osalta.  Tämä pyrittiin tekemään yhteiskehittämällä  Sivistystoimen/ Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen ja yrityskumppanin, koulun oppilaiden ja opettajien sekä ja yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Oppilaiden osallistaminen oli avainasemassa.

Miten teimme:  Luokkatilan vanhat kiintokalusteet purettiin. Teknikka suunniteltiin yhdessä kaupungin ja koulun TVT -vastaavien kanssa käyttäjälähtöisesti. TVT -suunnittelun lähtökohtana oli interaktriivisuus ja mahdollisimman laajat TVT:n  pedagogiset hyödyntämismahdollisuudet tilan luonne huomioiden. Tilan akustiikkasunnittelu tehtiin yhdessä Yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Akustiikan ja tekniikan suhteen jalkautettiin hyviä käytänteitä aikasemmista kehittämishankkeita ja tutkimuksista.  Tilasta tuli myös erään Sivistystoimen hankkeen kokeilutila, jossa on tarkoitus kehittää oppimisympäristöjä yhdessä koulujen ja yritysten kanssa.

Hankkeen kumppaniksi saimme Iskun, Kokeilussa kalustesunnittelu tehtiin yhdessä hankkeen yrityksen asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa. Tarkoitus oli tuoda tilaan mahdollisimman muunneltavia ja ergonomisia kalusteita ja kalusteryhmiä. Kalusteiden piti toimia hyvin yhteen myös tilan TVT -ratkaisujen kanssa. Neljä luokkaa (5-6lk:t) opiskelivat keväällä 2018 tilassa kaksi viikkoa kerrallaan jonka jälkeen oppilaat täyttivät käyttäjäkyselyn. Oppilailta tiedusteltiin mielipiteitä tilan eri osa -tekijöistä mm. melutasosta, TVT:n mielekkyydestä oppimisessa ja valaistuksesta. Oppilaat nimesivät myös lempikalusteensa ja kalusteryhmänsä.

Miten meni ja mitä opimme: Akustiikan, kalustuksen ja TVT -ratkaisujen miettiminen yhdessä loi tilasta onnistuneen kokonaisuuden. Vanhojen oppimistilojen uudistaminen on välttämätöntä. Uusia oppimisympäristöjä on erittäin tärkeää suunnitella yhdessä.  Käyttäjät (opettajat ja oppilaat) on otettava tilojen suunniteluun  ja yritysten tuotekehitykseen mukaan. Kokeilukulttuurista pitää tulla pysyvä toimintatapa. Tila tulee kehittymään jatkuvasti uusien kokeilujen kautta.  Hankkeen tarkoitus avata rajapintoja yrityksille koulumaailmaan on tärkeää ja pitää muodostua pysyväksi toimintavaksi. Kokeilu antoi yritykselle tärkeää käyttäjätietoa oppimisympäristöjen suunnittelusta ja käyttäjien tarpeista.

Huom. Liitteenä prosessista kirjoitettu konkreettinen artikkeli. Tuota versiota ei saa levittää! Syksyn aikana tulossa vielä virallinen julkaisu jossa logot, kuvia yms.