Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Tutkivaa oppimista Go-Lab-verkko-oppimisympäristössä
Education technology Exploratory learning virtuaalilaboratoriot
Location: Esityssali 13 -
Target group: Basic education: Subject teachers

Tutkivaa oppimista Go-Lab-verkko-oppimisympäristössä
Projektitutkija  at Turun yliopisto miikor@utu.fi


Korventausta Miikka
Korventausta Miikka Projektitutkija  at Turun yliopisto miikor@utu.fi

Lempiäinen Jesper
Lempiäinen Jesper Tutkimusavustaja  at Turun yliopisto jehlem@utu.fi

Veermans Koen
Veermans Koen Yliopistotutkija  at Turun yliopisto koevee@utu.fi

Tarjoamme ITK-päivillä puolen päivän mittaisen työpajan tutkivan oppimisen virtuaalisesta toteuttamisesta Go-Lab-verkko-oppimisympäristöissä. Osallistujat pääsevät tutustumaan, miten virtuaalilaboratorioita voidaan hyödyntää opetuksessa, sekä miten niitä voidaan sisällyttää tutkivaan oppimiseen soveltuviin oppimiskokonaisuuksiin.

Go-Lab (golabz.eu) on verkkoportaali, joka koostuu valmiista oppimiskokonaisuuksista, jotka hyödyntävät erilaisia virtuaalilaboratorioita ja -applikaatiota. Portaaliin on koottu yli 500 erilaista laboratoriota sekä useita tutkivan oppimisen toteuttamista tukevaa työkalua. Oppimisympäristössä opettaja voi muokata jo olemassa olevia oppimiskokonaisuuksia tai luoda ja jakaa uusia oppimiskokonaisuuksia oppilaiden ja muiden opettajien kanssa. Mikäli opettaja haluaa hyödyntää oppimisanalytiikkaa opetuksessaan, Go-Lab kerää sitä oppilaiden käyttämästä ajasta sekä heidän toiminnastaan ympäristössä. Go-Lab on käyttäjilleen täysin ilmainen ja soveltuu sekä peruskoulun, että toisen asteen opetukseen.

Työpaja jakautuu kolmeen osioon:

1) Johdatus tutkivan oppimisen käyttöön osana luonnontieteiden opetusta. Miten verkko-opetus auttaa tutkivan oppimisen toteuttamisessa ja miten Go-Labin virtuaaliset laboratoriot ja applikaatiot voivat auttaa konkretisoimaan luonnontieteellisiä ilmiöitä?

2) Opettaja oppijana -osio, jossa osallistujat tutustuvat reflektoiden ja ryhmissä keskustellen valmiiseen tutkivan oppimisen kokonaisuuteen Go-Lab-ympäristössä. Osion tarkoituksena on antaa osallistujille näkökulmia siihen, miltä oppiminen Go-Lab-ympäristössä oppilaasta tuntuu.

3) Opettaja toteuttajana -osio, jossa opettajat joko muokkaavat valmista virtuaalista oppimiskokonaisuutta omalle luokalleen sopivaksi tai suunnittelevat täysin uuden kokonaisuuden oppimisympäristöön. Osion jälkeen opettajat ovat valmiita kokeilemaan verkko-oppimisympäristöä luokassaan ja heillä on ideoita siitä, miten oppimisympäristöä voidaan hyödyntää.