Ohjelmoinnin perusteet lukiossa ja yläkoulussa
Education technology ohjelmointi opetuksen kehittäminen oppijalähtöisyys osallistava oppiminen tieto- ja viestintäteknologia
Location: Esityssali 14 -

Ohjelmoinnin perusteet lukiossa ja yläkoulussa
fysiikan lehtori  at Helsingin matematiikkalukio


Ohjelmointia tulee opettaa opetussuunnitelman mukaan peruskoulussa, mutta sitä voi opettaa myös lukiossa. Me workshopin pitäjät olemme aineenopettajia Maunulan yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta. Kokemuksemme perusteella opettajan ei tarvitse olla ohjelmointiguru mahdollistaakseen oppimista.

Workshopissa käydään läpi case-esimerkkinä lukiossamme järjestetty Ohjelmoinnin perusteet -kurssi, joka on matematiikkalinjamme opiskelijoille pakollinen. Tutustutaan casen pohjalta erilaisiin mahdollisiin Python-ohjelmointialustoihin ja -materiaaleihin, joita tällä hetkellä on eri tekijöiltä paljon saatavilla. Keskustelussa voidaan sivuta muitakin ohjelmointikieliä. Työpajan varsinainen tavoite ei ole opettaa opettajia ohjelmoimaan, vaan jakaa käytänteitä ja kokemuksia, herättää aiheesta keskustelua ja madaltaa kynnystä ohjelmoinnin opetukseen.

Jos siis ohjelmoinnin opetus kiinnostaa tai haluaisit oppia ohjelmoinnin perusteet itse, tervetuloa työpajaamme!

Aloitus: Case-esimerkkinä Ohjelmoinnin perusteet -kurssi sisältöineen. Keskustelua: miten osallistujien kouluissa opetetaan ohjelmointia ja millaisia tavoitteita kouluissa on ohjelmoinnin suhteen?

Toiminnallinen osuus: Tutustutaan ja kokeillaan erilaisia Python-ohjelmoinnin alustoja ja materiaaleja. Keskustelua: mikä vaikuttaa käytännölliseltä, hyvältä, mikä herättää kritiikkiä?

Toiminnallinen osuus jatkuu: Ohjelmointitehtäviä. Voidaan tehdä sekä strukturoituja pieniä tehtäviä että laajempia pohdintaa vaativia python-ohjelmointitehtäviä. Ennakko-osaamista ei tarvitse olla, vaan aloittaa voi ihan alkeista. Tavoitteena on saada kosketus johonkin ohjelmointialustaan ja madaltaa kynnystä omaan ohjelmointiin ja ohjelmoinnin opettamiseen.

Palautekeskustelu toiminnallisen osan pohjalta.