Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Oppimisen analytiikka ja tekoäly osaamisen johtamisessa
Analytics Curriculum Foresight Leadership
Location: AREENA-sali -
Time: 3/21/19, 12:45 PM - 1:45 PM (1 hour)
Target group: University of applied sciences: Experts, planners, supervisors, coordinators

Oppimisen analytiikka ja tekoäly osaamisen johtamisessa
Head of Business Development  at Headai Ltd. anu.passi-rauste@headai.com


Aalto-yliopisto, Vuorimaa Petri
Vuorimaa Petri professori  at Aalto-yliopisto petri.vuorimaa@aalto.fi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Moisio Anu
Moisio Anu prosessijohtaja  at Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy anu.moisio@haaga-helia.fi

Ketamo Harri
Ketamo Harri Founder  at Headai harri.ketamo@headai.com

Korhonen Ari
Korhonen Ari Vanhempi yliopistonlehtori  at Aalto University ari.korhonen@aalto.fi 050 383 1363

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Markula Valtteri
Markula Valtteri opiskelija  at Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy valtteri.markula@gmail.com

Passi-Rauste Anu
Passi-Rauste Anu Head of Business Development  at Headai Ltd. anu.passi-rauste@headai.com +358405081130

Teknologiateollisuus ry, Pöntynen Leena
Pöntynen Leena Koulutusjohtaja  at Teknologiateollisuus ry leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi

Koulutuksen tarjoajat etsivät uusia ratkaisuja, jotka ennakoivat yhteiskunnan muutoksia ja vielä tunnistamattomia osaamistarpeita. Työelämälähtöisen opetussuunnitelmatyön haasteena on ajantasalla pitäminen mutta myös yhtenäisen kielen löytäminen.

3AMK ja Headai Oy ovat vuoden 2018 aikana yhdessä kehittäneet tekoälypohjaista koulutuksen ja osaamisen johtamismallia, perustuen Headai:n Microcompetencies palveluun. Ajankohtaisesta työmarkkinadatasta on selvitty, mitä korkeakoulutasoista osaamista metropolialue tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa ja miten korkeakoulujen opetussuunnitelmat ja koulutusohjelmat vastaavat osaamissanastoltaan työmarkkinoiden käyttämään kieleen.

Syksyn 2018 aikana luotiin yhdessä kokonaiskuva rehtoreiden työvälineeksi ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien profiili- ja vahvuusalueiden keskusteluiden avuksi. Osaamiskartat mahdollistivat osaamisklustereiden tunnistamisen ja visuaalisen tarkastelun. Kartoista tunnistettiin konsortion yhteiset ydinosaamiset, eroavaisuudet sekä miten 3AMK konsortio voi yhdessä kehittää tarjontaa vastaamaan paremmin pääkaupunkiseudun kysyntää. Mielenkiintoiset uudet osaamiset syntyvät eri toimialojen rajapinnoilla ja tarjoamalla opiskelijoille uusia kysynnästä nousevia kombinaatiota esimerkiksi terveydenhuolto ja turvallisuus. Osaamisiin perustuvaa kieltä ja klusterointia käyttäen tuotiin esille myös opiskelijalle, mitä työpaikkoja olisi juuri nyt tarjolla koulutusohjelman osaamisilla. Kun osaamiset ovat keskiössä, opiskelijalle voidaan tarjota paljon laajempi ja rikkaampi kuva työelämässä tarvittavista osaamisista.

Yhteiskehittäminen jatkuu 3AMK ja Headain välillä ja keväällä 2019 mukaan tulevat opettajat, tutkimus- ja kehittämisohjelmat, hankkeet sekä opiskelijat.

Areenassa tavoitteena on alustaa laajempaa keskustelua uusien strategisen johtamisen menetelmien käytöstä eri toimijoiden kokemuksien pohjalta. Paneelissa on mukana 3AMK:n ja Aalto-yliopiston, työelämän ja Headain edustajia. Keskustelussa pohditaan mm. miten koulut voivat ajankohtaista dataa hyödyntäen vastata muuttuviin osaamisen tarpeisiin, kehittää osaamisen sanoittamisesta ja tunnistamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä, tarjota työelämää vastaavaa koulutusta, opiskelijoiden henkilökohtaista uraohjausta sekä millaista haasteita ja uusia kehittämiskohteita teeman ympärillä nousee.