Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Koukuttaako puhuva pää verkossa?
opetuksen kehittäminen opiskelijoiden osallistaminen Virtual Environments
Location: Esityssali 23 -
Time: 3/21/19, 12:00 PM - 12:30 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Teachers

Koukuttaako puhuva pää verkossa?
Opetuksen kehittäjä  at Ilona IT risto@ilonait.fi


Korhonen Risto
Korhonen Risto Opetuksen kehittäjä  at Ilona IT risto@ilonait.fi 040-5057655

Meklin Soili
Meklin Soili Rehtori  at Snellman-kesäyliopisto soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi 044-7462841

Verkkokoulutusta ja webinaareja järjestetään liki jokaisessa oppilaitoksessa ja kaikilla kouluasteilla. Verkko-opetuksen lisäämistä ajavat ensisijaisesti monet muutokset oppilaitoksien resursseissa, mutta myös esimerkiksi opetuksen saatavuuden lisääminen. Esimerkiksi Suomessa on yhä enemmän vieraita uskontoja ja kieliä, ja oppijat voivat verkko-opettamisen avulla saada hyvän opettajan tuekseen. Erilaisia teknologioita on hyvin tarjolla ja se mahdollistaa hakemaan säästöjä. Mutta onko opetus laadukasta verkossa, jos ruudulle saadaan kalvot ja puhuva pää?

Hyvää, vuorovaikutteista ja reaaliaikaista verkko-opetusta voidaan toteuttaa puhtaina verkkokursseina tai lähiopetuksen tukena. Verkossa voidaan kustannustehokkaasti koota myös itsenäisten kurssien suorittajia oppimaan yhdessä.Vuorovaikutteinen ja reaaliaikainen verkkokoulutus voi hyvin toteutettuna olla tehokkaampaa kuin lähiopetus. Aktivoimalla opiskelijat osallistumaan ja työskentelemään koulutuksen aikana ja mahdollistamalla heille suorat digitaaliset lähteet eri materiaaleihin voidaan luoda kiinnostava ja koukuttava koulutuskokonaisuus. Lisäksi teknologia tuo oppilaan hyödynnettäväksi koulutuksen tallenteet, jotka helposti kirjanmerkein editoituna auttavat oppijaa kertaamaan. Flippedin hyödyntäminen verkko-opetuksessa on myös luontevaa. Laajentamalla fiksua verkko-opetusta mahdollistamme opetuksellista tasa-arvoistumista, säästämme myös hiilijalanjäljessä ja euroissa.

Opetus verkossa voi olla laadukasta ja mukaansatempaavaa, mutta opettajia pitää auttaa muuttamaan kasvokkain toteutettavaa opetusta ja käyttämään verkkoa, joko osaksi tai kokonaan. Opettajat tarvitsevat apuja siihen, miten he voivat suunnitella opetuksensa ja toteutuksensa,  ja esim. miten hyödyntää vuorovaikutusta ja eri työprosesseja. Jo yksinkertainen verkkototeutuksen pedagoginen käsikirjoitus pelastaisi monet oppitunnit.

Opettajat ansaitsevat myös hyvän ja viimeisimmän teknologian käyttöönsä sekä erityistä tukea itse verkkototeutuksen aikana. Näistä syntyvät kustannukset muuttuvat nopeasti tuotoiksi ja säästöiksi monin eri tavoin, esimerkiksi tiloja ja muita resursseja vapautuu muuhun käyttöön ja opetusta voidaan skaalata verkossa eri tavoin - järjestää pientä ja kohdennettua, tai suuria ja vaikuttavia.

Esitys perustuu yli 10 vuoden kokemukseen vuorovaikutteisesta verkko-opettamisesta ja erilaisista pedagogisista ratkaisuista eri kouluasteilla ja toteutuksissa. Pedagogiset ratkaisut kuvataan  seuraavin case-esimerkein:

  • perusopetuksen kieltenopetuksen mahdollistamisesta verkossa
  • toisen asteen ammatillisen reformista selviämiseen verkon hyödyntämisellä
  • korkeakoulujen globaalista monimuoto-opetuksesta
  • verkon uusista mahdollisuuksista vapaan sivistystyön toimijoille