Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa
Analytics Assessment pelillinen oppiminen verkko-oppiminen Virtual Environments
Target group: Universities: Faculty teachers

Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa
erityisasiantuntija  at Jyväskylän yliopisto tuula.nousiainen@gmail.com


Nousiainen Tuula
Nousiainen Tuula erityisasiantuntija  at Jyväskylän yliopisto tuula.j.nousiainen@jyu.fi

Peltonen Marika
Peltonen Marika yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos marika.peltonen@gradia.fi (014) 260 1211

Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Mikko yliopistotutkija  at Jyväskylän yliopisto mvesisenaho@gmail.com

Posterissa esitellään meneillään olevaa eurooppalaista hanketta (2017-2020), jonka tavoitteena on tutkimuksellisesti kehittää tapoja siihen, miten verkko-oppimista voidaan entistä paremmin yksilöllistää ja siten myös tukea opiskelijan etenemistä ja motivaatiota. Hankkeen kontekstina on korkeakouluopetus.

Verkko-oppimisen yksilöllistämistä lähestytään hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on adaptiivisuus, johon liittyen hankkeessa kehitetään oppijan edistymiseen mukautuvia arviointi- ja seurantatyökaluja. Toinen päänäkökulma on pelillistäminen: verkko-oppimisalustoille luodaan partnerien omissa oppimis- ja opetuskonteksteissaan tunnistamiin tarpeisiin perustuvia mekanismeja, joilla opiskelijoiden kokemusta voidaan pelillistää.  Kehitettäviä adaptiivisia ja pelillisiä elementtejä testataan iteratiivisesti erilaisilla korkeakoulukursseilla hankkeen neljässä partnerimaassa (Espanja, Belgia, Romania ja Suomi).

Posterin tarkoituksena on kuvata projektin etenemisprosessia, tavoitteita ja tähän mennessä saatuja kokemuksia.