Digitaalinen dialogi kodin ja koulun välillä - huoltajat kumppaneina arvioinnin kehittämisessä
Assessment digitalisaatio kodin ja koulun välinen yhteistyö
Target group: Class teachers

Digitaalinen dialogi kodin ja koulun välillä - huoltajat kumppaneina arvioinnin kehittämisessä
lehtori  at Itä-Suomen yliopisto sinikka.raty@uef.fi


Kontkanen Sini
Kontkanen Sini , yliopisto-opettaja
Itä-Suomen yliopisto
sini.kontkanen@uef.fi 0505707945

Pöntinen Susanna
Pöntinen Susanna , yliopisto-opettaja
Itä-Suomen yliopisto
susanna.pontinen@uef.fi 044-2635338

Räty-Záborszky Sinikka
Räty-Záborszky Sinikka , lehtori
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu
sinikka.raty@uef.fi 041-4345959

Opetussuunnitelman hengen mukaisesti koulussa on keskeistä kehittää oppimista tukevan digitaalisen arviointikulttuurin luomista yhteistyössä kodin kanssa. Posterissa kuvataan syksyllä 2018 alkanutta opetuksen tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tiivistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.  Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja oppimista tukevan arviointikulttuurin luomiseksi digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Painopisteenä on tukea oppilaiden itsearviointitaitoja sekä edistää huoltajien tietoisuutta ja osallisuutta kouluarvioinnissa. Käytöstä kootaan palautetta huoltajilta ja oppilailta. 

Posterissa esitellään hankkeesta saatuja kokemuksia. Oppilaat ovat testanneet ja käyttäneet syksyn 2018 aikana Seesaw-sovellusta, jonka avulla he ovat taltioineet ja arvioineet omaa lukutaitoaan ja sen kehittymistä. Lisäksi oppilaat ovat sekä dokumentoineet että arvioineet sovelluksen avulla omaa käyttäytymistään, johon liittyy kaksi arvioinnin kohdetta: ”Huolehdin omista ja koulun tavaroista sekä tiloista.” sekä ”Noudatan yhteisiä sääntöjä.”. Käyttäytymisen arvioinnissa oppilaat käyttävät myös Qridi-sovellusta, joka on koulun yhteinen formatiivisen arvioinnin digitaalinen ympäristö.

Arviointi on jatkuva prosessi, ja digitaalinen tallentaminen mahdollistaa formatiivisen arviointiprosessin läpinäkyväksi tekemisen myös oppilaiden huoltajille. Syksyllä 2018 huoltajille on järjestetty vanhempainilta, jossa hanke on esitelty sisältöineen sekä tavoitteineen. Huoltajia on rohkaistu ryhmäkeskusteluun ja tuomaan esille omia ajatuksiaan arvioinnista sekä hankkeesta. Lisäksi huoltajat ovat osallistuneet Seesaw-sovelluksen käyttämiseen. Huoltajien kokemuksia huomioidaan kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämisessä. Heiltä kootaan palautetta digitaalisten sovellusten käytöstä ja kutsutaan yhteisiin tapaamisiin useamman kerran hankkeen aikana.  

Hanke avaa myös opettajaopiskelijoille uudenlaisen mahdollisuuden seurata, harjoitella ja toteuttaa arviointia oppilaiden sekä huoltajien kanssa. Syksyllä 2018 opettajaopiskelijat ovat tutustuneet formatiiviseen arviointiin ja he ovat sekä itse käyttäneet Seesaw-sovellusta arvioinnin välineenä että saaneet kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä sovelluksen avulla.