Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa
Analytiikka Arviointi pelillinen oppiminen verkko-oppiminen Virtuaaliympäristöt
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa
erityisasiantuntija  at Jyväskylän yliopisto tuula.nousiainen@gmail.com


Nousiainen Tuula
Nousiainen Tuula erityisasiantuntija  at Jyväskylän yliopisto tuula.j.nousiainen@jyu.fi

Peltonen Marika
Peltonen Marika yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos marika.peltonen@gradia.fi 0403415399

Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Mikko yliopistotutkija  at Jyväskylän yliopisto mvesisenaho@gmail.com

Posterissa esitellään meneillään olevaa eurooppalaista hanketta (2017-2020), jonka tavoitteena on tutkimuksellisesti kehittää tapoja siihen, miten verkko-oppimista voidaan entistä paremmin yksilöllistää ja siten myös tukea opiskelijan etenemistä ja motivaatiota. Hankkeen kontekstina on korkeakouluopetus.

Verkko-oppimisen yksilöllistämistä lähestytään hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on adaptiivisuus, johon liittyen hankkeessa kehitetään oppijan edistymiseen mukautuvia arviointi- ja seurantatyökaluja. Toinen päänäkökulma on pelillistäminen: verkko-oppimisalustoille luodaan partnerien omissa oppimis- ja opetuskonteksteissaan tunnistamiin tarpeisiin perustuvia mekanismeja, joilla opiskelijoiden kokemusta voidaan pelillistää.  Kehitettäviä adaptiivisia ja pelillisiä elementtejä testataan iteratiivisesti erilaisilla korkeakoulukursseilla hankkeen neljässä partnerimaassa (Espanja, Belgia, Romania ja Suomi).

Posterin tarkoituksena on kuvata projektin etenemisprosessia, tavoitteita ja tähän mennessä saatuja kokemuksia.