Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Lyfta: Immersiivisiä oppimiskokemuksia ympäri maailmaa
21st century skills monikulttuurisuus Virtual Environments
Target group: Class teachers

Lyfta: Immersiivisiä oppimiskokemuksia ympäri maailmaa
Head of Education  at Lyfta katri@lyfta.com


Felin YC
Felin YC COO  at Lyfta yc.felin@lyfta.com

Meriläinen Katri
Meriläinen Katri Head of Education  at Lyfta katri@lyfta.com 0504034593

Työpajassa tutustutaan immersiivisen tarinankerronnan eri muotoja hyödyntävän Lyfta-oppimisalustan mahdollisuuksiin peruskoulun opetuksessa. Osallistujat pääsevät käärimään hihansa ja suunnittelemaan Lyftan avulla lyhyen oppimiskokonaisuuden, sekä jakamaan sen muiden osallistujien kanssa. Työpajan jälkeen osallistujalla on valmiudet käyttää Lyftaa osana opetusta.

Oppiminen kouluissa elää voimakasta muutoksen aikaa. Oppimateriaalit moninaistuvat ja yhteisiä rajapintoja koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä pyritään tunnistamaan ja löytämään aiempaa enemmän ja paremmin. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt kansainvälistyvät.

Lyftan tarinankerronnan muotoja ovat interaktiiviset 360°-ympäristöt, lyhytelokuvat, VR-kokemukset sekä erilaiset monimediatarinat. Tarinoiden ympäri maailmaa ja kertovat jostakin itselleen tärkeästä aihealueesta. Lyfta edistää laajempaa mediarepresentaatiota ja sitä kautta tasa-arvoa. Lyftan tarinoiden kautta voi oppia kulttuurienvälisen ymmärryksen ja maailmankansalaisuuden taitoja sekä toisen näkökulmaan asettumista ja empatiaa. 

Lyftan pedagogiikassa oppijan rooli on aktiivinen. Sekä valmiiseen oppimateriaaliin kuuluvat että opettajan itse suunnittelemat aktiviteetit ohjaavat oppilasta rakentamaan tietoa sekä omaa näkemystään ja ymmärrystään ilmiöistä. Lyftan parissa oppija on kuin tutkija. Reflektion ja dialogin avulla tarkasteltavista ilmiöistä tulee oppijalle omakohtaisia ja oppimisesta kokonaisvaltainen ja mieleenpainuva prosessi.

Opettaja voi Lyftan avulla helposti soveltaa oppijalähtöistä kulttuuria, jossa opettajan ja oppilaan vuorovaikutus on mahdollista tuoda yhteiselle tasolle. Asioita ja ilmiöitä voidaan aidosti pohtia yhdessä ja opettaja voi toimia ikään kuin mentorina.